Inga recensioner än

Hovrättsprocessen i tvistemål

Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
5 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

För hovrättsprocessen aktualiseras särskilda regler vid handläggningen av tvistemål. Syftet med kursen är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om rättegångsbalkens regler för dispositiva tvistemål i hovrätt och att de ska få en god inblick i de praktiska överväganden som kan aktualiseras vid genomförandet av en process i hovrätten.

Under kursen berörs också frågor som gäller huvudförhandlingen i hovrätten, tips och idéer när det gäller upplägget av sakframställningen, presentation av bevisning och slutanförande. Dessutom diskuteras frågor om avgörande av mål utan huvudförhandling.

Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att ha nytta av kursen när du som ombud processar i hovrätten. Du får en god inblick i frågeställningar som kan uppkomma under rättegången och hur det kan vara lämpligt att agera i olika sammanhang.

Kursen behandlar bland annat:

 • klagorätt, utformningen av överklagandeskriften och prövningstillstånd i hovrätten,
 • processens ram i hovrätten när det gäller yrkanden och åberopade omständigheter
 • åberopande av bevisning; möjligheterna att åberopa ny bevisning samt frågor om om- och tilläggsförhör med parter och vittnen,
 • huvudförhandlingen i hovrätten; upplägget av sakframställning, presentation av bevisning och slutanförande.
 • avgörande utan huvudförhandling och vad som kan vara bra att tänka på som part.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

5 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Program

09:00-10:30

Överklagandet

 • Klagorätt – anslutningsöverklagande
 • Överklagandeskriften
 • Prövningstillstånd och de olika dispensgrunderna

10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45

Processens ram – yrkanden i hovrätten

 • Möjligheterna till taleändring
 • Ändringar efter överklagandefristens utgång

12:45-13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Processens ram – omständigheter och bevisning

 • Åberopande av omständigheter
 • Åberopande av bevisning
 • Om- och tilläggsförhör med parter och vittnen

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Avgörande med respektive utan huvudförhandling

 • Allmänt om huvudförhandlingen i hovrätten
 • Sakframställning, presentation av bevisning och slutanförande
 • Avgörande utan huvudförhandling

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till bland annat advokater och andra jurister verksamma som ombud i allmän domstol.

Investering

8 900kr (På plats i Stockholm) / 6 900kr (Distans) exkl. moms 

Kursledare

Anne Kuttenkeuler

Anne Kuttenkeuler är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Hon är även verksam som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. På uppdrag av regeringen har hon bl.a. utrett frågor med civilrättslig och marknadsrättslig anknytning.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hovrättsprocessen i tvistemål, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights