Inga recensioner än

Granskning av utländska direktinvesteringar – ny myndighetsprövning vid investeringar i Sverige

Längd
3h
Pris
2 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 november, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-11-12
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
3h
Pris
2 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 november, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-11-12
Utbildningsform
Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Det säkerhetspolitiska läget har lett till att flertalet länder infört nationella granskningssystem för uppköp eller investeringar i bolag som bedriver verksamhet inom kritisk infrastruktur eller känsliga teknologier som kan innebära risker för ett lands säkerhet.

I Sverige finns sedan den 1 januari 2021 en skyldighet enligt säkerhetsskyddslagen att samråda med en tillsynsmyndighet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.

Nu inför Sverige skarpare och bredare lagstiftning som omfattar fler företag och investeringar. Enligt den nya lagstiftningen ska investeringar som kan utgöra risk för Sveriges säkerhet och allmän ordning eller säkerhet anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). ISP kan därefter välja att godkänna investeringen med eller utan villkor eller förbjuda investeringen. Till sin hjälp ges ISP omfattande befogenheter att begära in information och sanktionera företag.

Efter kursen kommer du som deltagare få en djupare förståelse för vilka investeringar eller överlåtelser som kräver en prövning i Sverige, hur granskningen går till, vilka investeringar eller överlåtelser som riskerar ett förbud samt vad du bör tänka på för att minimera riskerna av ett potentiellt förbud eller villkorat godkännande.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

22 november, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Sista ansökan: 2023-11-12

Utdrag från programmet
Program

09:00-09:20
Bakgrunden till lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI)

  • Vad är skälet till att lagen införs och dess utformning. 
  • Vilken roll kan Europeiska Kommissionen och andra EU länder spela i den svenska processen.  
  • När träder lagen i kraft och vilka investeringar omfattas.

09:20-10:15
Anmälningspliktiga investeringar

Vilken betydelse har investerarens nationalitet och hur stort inflytande ska förvärvas för att en investering ska vara anmälningspliktig.
Begreppet ”utländsk direktinvestering” samt typen av investeringar och företagsformer som omfattas av lagstiftningen.
Typen av verksamhet och sektorer som omfattas av lagstiftningen.

10:15-10:30
Kaffepaus

10:30-11:00
Förfarandet hos ISP

Vilken typ av information efterfrågas typiskt sett av myndigheten.
Prövningens innehåll och tidsramar samt myndighetens sanktionsmöjligheter.
Investeringar som kan bli föremål för förbud eller godkännande med villkor samt överklagandemöjligheter.

11:00-11:40
Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen

Företagsöverlåtelser som omfattas av lagstiftningen.
De relevanta tillsynsmyndigheterna och deras prövning.
Investeringar som kan bli föremål för förbud eller godkännande med villkor samt överklagandemöjligheter

11:40-12:00
Avslutande kommentarer

Hur säkerställer man typiskt sett en snabb och effektiv prövning.
Vanliga risker och fallgropar samt hur man kan minimera riskerna för dessa.
Vad finns det erfarenheter från övriga Norden och Europa som kan vara relevanta.

12:00
Kursen avslutas

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig bland annat till bolagsjurister, advokater, samt andra personer involverade i M&A processer eller personer som arbetar med säkerhetsfrågor i företag som bedriver verksamhet som kan vara av nationellt säkerhetsintresse, m.fl.

Kursledare

Omar El Khatib
Omar El Khatib är advokat och delägare på Bokwall Rislund Advokatbyrå. Han är en ledande expert inom konkurrensrätt och frågor relaterade till nationell säkerhet och utländska direktinvesteringar (FDI). Omar har bred internationell erfarenhet och har varit rådgivare i flertalet processer i en mängd olika sektorer som krävt den här typen av godkännande från myndigheter.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Granskning av utländska direktinvesteringar – ny myndighetsprövning vid investeringar i Sverige, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights