Visa utbildning.se som: Mobil

GDPR 2 - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6 timmar
7 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-12-01 09:00 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Stockholm
9 900 SEK
2022-12-01

Stockholm
9 900 SEK
2023-03-21

Distans
7 900 SEK
2022-12-01

Distans
7 900 SEK
2023-03-21

Kursbeskrivning

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete rent praktiskt kan organiseras och bedrivas. Hur får man genomslag för dataskyddsarbetet i praktiken? Hur genomförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd? Hur bör personuppgiftsincidenter hanteras?

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor.Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen. Dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. framtill om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen? Ett pass behandlar också förutsättningarna för överföring till tredjeland efter EU-domstolens dom i Schrems II-målet.

Utbildningen bedrivs i dialogform.Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Plats

På plats i Stockholm och digitalt. 

Utdrag från programmet

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås

09:30 - 09:45
Introduktion

09:45 - 10:45
Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete

 • Vad kräver GDPR?
 • Framgångsfaktorer
 • Relation till ”verksamheten”
 • Organisation
 • Styrdokument

Caroline Olstedt Carlström

10:45 - 11:00
Kaffepaus

11:00 - 12:00
Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden

 • Personuppgiftsansvaret – närmare om bedömningen
 • Biträde eller ansvarig?
 • Gemensamt ansvar – något nytt?
 • Biträdesrollen enligt artikel 28 GDPR
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet

Daniel Westman

12:00 - 12:45
Dataskyddsombudet

 • Hur ska rollen förstås?
 • Uppgifter och kvalifikationer
 • När krävs ett dataskyddsombud?
 • Förhållandet till operativ verksamhet
 • Externt eller internt?
 • Framgångsfaktorer

Caroline Olstedt Carlström

12:45 - 13:35

Lunch

13:35 - 14:30
Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten enligt GDPR?

 • Vad menas med ”nödvändig för att …”?
 • Praktiska tillvägagångssätt för att påverka tillåtligheten av behandlingen
 • Dataskyddets rättskällor och metod EU-domstolens sätt att resonera

Daniel Westman

14:30 - 15:15
Konsekvensbedömning och incidentrapportering i praktiken

 • Före, under och efter en personuppgiftsincident
 • Hur bör man tänka kring konsekvensbedömningar?
 • Praktiska tips och överväganden

Caroline Olstedt Carlström

15:15 - 15:30

Kaffepaus

15:30 - 16:15

Överföring till tredje land: Vad gäller och hur bör man tänka?

 • Vad är en överföring till tredje land?
 • Går det att använda standardavtalsklausulerna och Privacy Shield?
 • Nya fall i EU-domstolen
 • Praktiska och strategiska överväganden

Daniel Westman

16:15 - 16:30
Övriga frågor

16:30
Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen omfattar b.la. följande programpunkter:

 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombudet
 • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten
 • Hur kan de nya kraven på t.ex. incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd uppfyllas?
 • Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation. För dig som väljer att delta på plats i Stockholm ingår smörgås, lunch, kaffe och fika.

Kursledare

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen."


Caroline Olstedt Carlström
Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB. Caroline är ansvarig för Cirios kompetensgrupp för dataskydd och informationssäkerhet. Hon har över 20 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna. Carolines breda erfarenhet av dataskydd omfattar ett brett spektrum av operativa frågor, styrningsaspekter, strategiska frågor och av att utforma och genomföra integritets- och dataskyddssprogram (grupp-övergripande policys och strategi). Hon har haft en rådgivande roll i flera av världens största organisationer i frågor som rör exempelvis internationella dataöverföringar. Under fem år arbetade hon även som internationell dataskyddschef (VP Privacy) på Klarna Bank med globalt ansvar för Klarna Groups dataskyddsstrategi och compliance samt ansvarat för Klarnas globala integritets- och dataskyddsgrupp. Caroline är även ordförande för Forum för Dataskydd, har under två år varit medlem i IAPPs europeiska rådgivande organ och är aktiv i ett flertal satsningar, specialistgrupper och arbetsgrupper inom integritets- och datasäkerhet.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR 2 - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner.

Carin Miehling
Bra föreläsare och bra innehåll, men en digital utbildning blir aldrig detsamma som en kurs med fysiskt deltagande.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen GDPR 2 - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: