Förvaltningsrättsliga principer - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6 timmar
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-02-15 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Stockholm
7 900 SEK
2023-02-15

Distans
5 900 SEK
2023-02-15

Kursbeskrivning

Välkommen på en kursdag som belyser vilket skydd som finns för existerande rättigheter i svensk rätt, under inflytande av Europarätten.

Syftet med kursen är att ge en överblick av skyddet för centrala förvaltningsrättsliga principer med fokus på kraven på legalitet, proportionalitet och opartiskhet. Dessa är sedan länge centrala i svensk rätt men kodifieras genom den föreslagna 5§ i förslaget till Ny förvaltningslag. Dessa principer är även relevanta genom de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaternas förvaltningsrätt.

Kursen behandlar ett antal centrala materiella principer: legalitets-/rättssäkerhetsprincipen (jfr EU-rättens allmänna rättsprinciper, Art. 50 EU-stadgan, Art. 7 EKMR, RF 2:10 och den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen), samt förbuden mot retroaktivitet, rättskraft och undantag från legalitetsprincipen i en europeisk kontext. I anslutning till legalitetsprincipen behandlas också frågor om kraven på proportionalitet (5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 8-11 EKMR, och Art. 52 EU-stadgan) och opartiskhet (1:9 RF, 5§ förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 14 EKMR och Art. 20 EU-stadgan) som en del av förvaltningsrätten.

Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse vad avser krav på rättsligt stöd för myndigheters handlande i allmänhet och ingripanden mot enskilda i synnerhet, liksom frågor om retroaktivitet, rättskraft och berättigade förväntningar.

Plats

Stockholm

Program

09:00 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:30-10:30

Den europeiserade förvaltningsrätten

 • EU-rätten och EKMR och dess krav på svensk rätt
 • Företrädesprincipen
 • Lojalitetsprincipen
 • EU-rättens tillämplighet
 • Motstridiga krav från EU-rättens och EKMR:s sida i svensk rätt?

10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:00

Legalitetsprincipen i svensk rätt och EU-rätten

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:00

Rättskraft, förvärvade rättigheter och legitima förväntningar - svensk rätt och EU-rätten

14:00-15:00

Proportionalitet - svensk rätt och EU-rätten

15:00-15:15

Kaffepaus

15:15-16:30

Saklighet, opartiskhet och lika behandling - svensk rätt och EU-rätten

16:30

Avslutande frågestund

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Vilka är kraven på rättsligt stöd i myndigheternas arbete
 • Vilka är kraven på författningsstöd i myndighetsutövning
 • Finns det begränsningar vad gäller skönsmässiga bedömningar?
 • Kan rättsregler tillämpas retroaktivt?
 • Varierar kraven på olika rättsområden?
 • Får myndigheten ändra sig när något väl har beslutats?
 • Binds myndigheten av sina egna bedömningar?
 • Vad följer av kravet på opartiskhet i svensk rätt?
 • Är kraven på opartiskhet och lika behandling de samma i svensk rätt och EU-rätten?
 • Påverkas svaren på frågorna av huruvida EU-rätten är tillämplig eller inte?

Investering

8900 sek exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika.

Kursledare

Carl Lebeck

Jur.dr i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Har även masterexamina från Oxford University och Harvard Law School.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsrättsliga principer - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner.

Anna Thörne

Bra och grundläggande genomgång av principerna. Behandlade ämnet på en lagom hög nivå som var väl anpassad för målgruppen.

Meliha Husberg

Väldigt bra med olika rättsfall som belyser delar av området, och att de hänvisas direkt under respektive område samt att Carl förklarar innebörden av rättsfallen.

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

Tel: 08-598 191 90
Fax 08-662 79 92

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förvaltningsrättsliga principer - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: