Inga recensioner än

Förvaltningsrätten och Europarätten - Juridisk kurs

Längd
6,5 timmar
Pris
5 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
5 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH EUROPARÄTTEN

Med EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt följer också nya inslag i förvaltningsrätten. EU-rätten innehåller idag ett relativt stort antal krav på medlemsstaternas myndigheter, inte bara vad gäller materiella förvaltningsrättsliga principer, utan också vad gäller krav på handläggning och skydd för enskildas processuella rättigheter.

I EU-rätten är enskildas processuella rättigheter kodifierade i Art. 41 EU-stadgan (bestämmelser som rör god förvaltning). Dessa är minimiregler som är relevanta vid all tillämpning av EU-rätt i medlemsstaterna, liksom när EU-institutionerna själva agerar gentemot enskilda. Vidare ställer de EU-rättsliga kraven på rätten till effektivt rättsmedel och domstolsprövning av förvaltningsbeslut krav även på medlemsstaternas förvaltningar.

Syftet med kursen är att ge en systematisk översikt över de krav som den EU-rättsliga regleringen av processuella rättigheter ställer på nationell förvaltningsrätt, och dess betydelse för svensk rätt.

Plats

Hybrid - Välj mellan att delta på plats i Stockholm eller följ med på den digitala livesändningen av kursen.

Utdrag från programmet

9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30-10.45 
Förvaltningsrätten och EU
- Förhållandet mellan EU-rätten och nationell förvaltningsrätt

Olika typer av beslut
- Beslut och deras verkan i tiden

 • Slutliga
 • Interimistiska 

10:45 - 11:00 
Kaffepaus 

11:00 - 12:45 
- Beslut och deras effekter 

 • Gynnande beslut
 • Beslut rörande tillsyn och kontroll
 • Betungande beslut 
 1. Repressiva beslut
 2. Preventiva beslut
 3. Beslut som innebär återkallelse av tillstånd/förmåner etc

Processuella rättigheter och handläggningsregler
- Rätten till god förvaltning
- Rätten till domstolsprövning
- Rätten till effektivt rättsmedel

God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet

 • Myndigheternas utredningsskyldighet: bevisbörda: motiveringsskyldighet, rättsmedel
 • Kommunikationsskyldigheter vid handläggning
 • Rätten att bli hörd
 • Rätten till försvar
 • Rätten till aktinsyn
 • Handläggning inom rimlig tid
  - Slutliga beslut
  - Interimistiska beslut
 • Kommunikation av beslut
 • Myndigheternas motiveringsskyldighet  


12:45 - 13:45 
Lunch

13:00 - 14:45 Fortsättning på förmiddagsprogrammet. 
God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet

14:45 - 15:00
Kaffepaus

15:00 - 16:30 
Handläggningsfel

 • Effekter av handläggningsfel
 • Ogiltighet
 • Inhibition
 • Skadestånd

16:30 - 16:45
Avslutande frågestund

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Förvaltningsrätten och EU
 • Olika typer av beslut
 • Processuella rättigheter och handläggningsregler
 • God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet
 • Handläggningsfel
 • Effekter av handläggningsfel

Investering

7 900 kr exkl. moms (Stockholm) | 5 900 kr exkl. moms (Digital)

Kursavgiften inkluderar dokumentation. För dig som väljer att delta i Stockholm ingår kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Kursledare är Carl Lebeck, Jur.dr i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Har även masterexamina från Oxford University och Harvard Law School.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsrätten och Europarätten - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights