Visa utbildning.se som: Mobil

Förvaltningsrätt i praktiken

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-30 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2021-09-30

Stockholm
8 900 SEK
2021-09-30

Kursbeskrivning

Kursen ger en praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen och går igenom relevanta förarbeten och rättspraxis. Fokus läggs även på de frågor som har störst praktisk betydelse. Varmt välkommen!

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltnings­rättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen och nya domstolsavgöranden innebär förtydliganden och förändringar. Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och vägledande rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat:

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde.
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
 • Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister och övriga berörda tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning men också till t.ex. advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågeställningar.

Plats

Hybrid - Du väljer om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. 

Program

08:30 - 09:00
Registrering

09:00-09:30
Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde
09:30-10:15
Grundläggande principer och god förvaltning
10:15-10:30
Kaffepaus

10:30-11:00
Allmänt om ärendehandläggning
11:00-12:00
Initiering av ärende och ärendeberedning
12:00-13:00
Lunchpaus

13:00-14:00
Forts. ärendeberedning; även försenad handläggning
14:00-14:30
Beslut och verkställighet
14:30-14:45
Kaffepaus

14:45-15:15
Rättelse och ändring
15:15-16:15
Överklagande och rättskraft
16:15-16:30
Uppsummering och avslutning

Tid & plats

30 september / Hybridkurs

Investering

8900kr exkl moms (Stockholm) / 6900 kr exkl moms (Digital)

Kursledare

Lars Bejstam - docent Uppsala universitet

Lars Bejstam är född 1952. Socionomexamen 1978. Jur.dr 1994. Numera är han docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han var i 15 år redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsprocess, dvs. förfarandet i myndigheter och domstolar och förhållandet mellan myndigheter och enskilda, frågor om offentlighet och sekretess samt socialrättsliga frågor. I Karnov kommenterar han författningar om stöd till barn och barnfamiljer som barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag, reglerna i 7 kap. FB om underhåll till barn samt högskolelagstiftningen.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsrätt i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Förvaltningsrätt i praktiken!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förvaltningsrätt i praktiken från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar