Förvaltningsprocessrätt - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
1 dag
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Förvaltningsprocessen

Viktiga och ingripande frågor för såväl privatpersoner som för företag avgörs numera i sista hand av förvaltningsdomstol. Denna utveckling beror främst på att enskilda aktörer har blivit mer beroende av olika myndigheter, men också på att trycket från europarätten i hög grad riktas mot de offentliga organen. I en förvaltningsprocess tillämpas andra regler och principer än inom den allmänna processen. Regleringen är i många avseenden knapphändig vilket medför att praxis ofta har avgörande betydelse. Från en praktisk utgångspunkt behandlas i kursen ett antal centrala förvaltnings-processuella frågor.

Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också advokater och affärsjurister. Under kursen behandlas de mest centrala förvaltningsrättsliga frågorna. Välkommen!

Program

09:00 - 09:30 Registrering

09:30 - 09:45 
Inledning, presentation

09:45 - 10:15
Kort historik, annan författningsreglering på området, övergripande jämförelse med rättegångsbalken, förvaltningsprocessens funktion, måltyper

10:15 - 10:30
Måls anhängiggörande, forum, rättidsprövning

10:30 - 10:45
Bensträckare/kaffe

10:45 - 12:00 
Överklagbarhet och talerätt

12:00 - 13:00
Lunchpaus

13:00 - 14:45 
Utredningsansvar, processledning och processram

14:45 - 15:00 
Bensträckare/kaffe

15:00 - 15:45
Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering

15:45 - 16:30
Rättskraft och extraordinära rättsmedel

16:30 - 17:00 
Summering och avslut

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister, biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även till övriga verksamma inom myndighetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

Kursinnehåll

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Myndighetsbesluts överklagbarhet
  • Överklaganderätt (talerätt)
  • Domstolens processledningsplikt och utredningsansvar
  • Handläggning; kommunicering, rätt till muntlig förhandling m.m.
  • Domstolens prövningsram, parts åberopsbörda etc.
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessen
  • Rättskraften i förvaltningsprocessen

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation. kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 

Kursledare

Jesper Blomberg 

Född 1973. Jur.kand. 1999. Kammarrättsråd på Kammarrätten i Jönköping samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen och förvaltningsprocesslagen i Lexino. Under 2020-2021 var han även engagerad som särskild utredare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:01). Han har vidare arbetat bl.a. som jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU), rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som kommunjurist och som lärare på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002, främst inom plan- och byggrätt, förvaltningsprocessrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Patrik Södergren
Född 1965. Jur. kand. 1997. Disputerade 2009, huvudsakligen i civil- och förvaltningsprocessrätt. Mångårig erfarenhet av undervisning i juridik, främst processrätt och EU-rätt. Flerårig erfarenhet som ledamot i hovrätt samt som rådman vid mark- och miljödomstol. Sedan 2014 rådman vid Förvaltningsrätten i Umeå. Medförfattare till Lexino-kommentaren till förvaltningsprocesslagen.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsprocessrätt - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 18 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Maja Bergwik
10 aug 2022

Otroligt bra utbildning och väl genomförd!

5/5
Julie Svane
10 aug 2022

Bra inblick i den formella processen och hur domstolarna resonerar "bakom kulisserna". Väldigt positivt att föreläsarna var ödmjuka kring hur vissa bedömningar är svåra och att ...

Visa mer
5/5
Sandra Boros
10 aug 2022

Allt var bra tyckte jag. Föreläsningen var intressant, föreläsarna var väldigt duktiga och fångade lyssnarna. De hade bra samspel. Tekniken fungerade väl. Power-pointen var utfö...

Visa mer
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights