Inga recensioner än

Förhandlingsteknik för arbetsrättsjurister och HR (2 dagar)

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
12 timmar
Pris
15 900 SEK exkl. moms
Längd
12 timmar
Pris
15 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

I kursen ges praktiska verktyg som optimerar förutsättningarna inför förhandlingar i arbetsrättslig kontext.

DAG 1 – Förhandlingar i allmänhet. Förberedelse inför förhandling, pris- och problemlösandeförhandlingar samt förhandlingens psykologi och kommunikationen med motparten.

Under dagen kommer du som deltagare lära dig grunderna i pris- och problemlösandeförhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll. Syftet med detta är att fokus skall ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

DAG 2 – Arbetsrättsligtvistelösningsförhandlingar, MBL-förhandlingar och konfliktlösande förhandlingar när parterna har olika bilder av vad som hänt.

Under den andra kursdagen kommer vi att förbereda och genomföra en löneförhandling, MBL-förhandling och förbereda en arbetsrättsligtvisteförhandling. I förhandlingssimuleringar kommer vi att integrera förhandlingstekniken i en arbetsrättslig kontext. Vi kommer även att arbeta med konfliktlösande förhandlingar när parterna har mycket olika bilder av vad som hänt. Vi kommer också att gå igenom de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas i praktiskt i personalchefsarbete.

Kursen behandlar bland annat:

  • Förhandlingar i allmänhet
  • Förberedelse inför förhandling
  • Pris- och problemlösande förhandlingar
  • Förhandlingens psykologi
  • Kommunikation med motparten
  • Arbetsrättsliga tvistelösningsförhandlingar
  • Konfliktlösande förhandlingar på arbetsplatser 

Plats

På plats i Stockholm, World Trade Center

Program

DAG 1

09:00-10:00

Pass 1

Introduktion

Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
Distributiva förhandlingar

10:00-10:15 - kaffepaus

10:15-12:00

Pass 2

Praktikfall 2, fördelande förhandlingar, förhandla paket
Förhandlingsprocessen, vad händer mellan parterna

12:00-13:00 - Lunch

13:00-14:30

Pass 3

Teoripass, förberedelse inför en problemlösande förhandling.
Tillämpning av förberedelse modell

14:30-14:45 - Kaffepaus

14:45-16:00

Pass 4

Praktikfall 2, problemlösande förhandling

Dag 2

09:00-10:00

Pass 1

Riskanalys av processer och perceptionspsykologin vid tvister
Praktikfall 3, tvistelösningsförhandlingsanalys

10:00-10:15 - Kaffepaus

10:15-12:00

Pass 2

Förberedelseanalys av tvistelösningsförhandlingar
Förberedelse till avtalsförhandling

12:00-13:00 - Lunch

13:00-14:30

Pass 3

Roller i förhandlingsteamet.
Praktikfall 4, löneförhandling

14:30-14:45 - Kaffepaus

14:45-16:00

Pass 4

Praktikfall 5, upprepade förhandlingar
Relationsbyggande i förhandlingar

16:00 - Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsrättare, HR-specialister och personalchefer.

Kursledare

Johan Lagerbielke

Johan Lagerbielke, civ. ek, fil. kand. Konsult och föreläsare inom förhandlingsteknik sedan 23 år, och tidigare arbetat som forskare i ekonomisk psykologi. Johan var under nio år en av de lärare och föreläsarna på Handelshögskolan i Stockholm som regelmässigt fick bäst utvärderingar av studenterna.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förhandlingsteknik för arbetsrättsjurister och HR (2 dagar), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights