Visa utbildning.se som: Mobil

EU:s visselblåsardirektiv

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-08 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2022-02-08

Stockholm
8 900 SEK
2022-02-08

Kursbeskrivning

EU:s visselblåsardirektiv träder i kraft december 2021 och ställer en rad nya omfattande rättsliga krav på arbetsgivare att bland annat skydda den som rapporterar om missförhållanden och att införa särskilda rapporteringskanaler. Skadestånd- vites- och straffrättsliga sanktioner föreslås gälla vid brott av regelverket.

EU:s visselblåsardirektiv innebär att en vid krets personer kommer att skyddad kunna rapportera om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Utöver ett skadeståndssanktionerat förbud mot repressalier och hindrande åtgärder införs en ansvarsfrihet vid överträdelse av tystnadsplikter samt vid anskaffande av information för att avslöja missförhållanden. En hierarki för rapportering föreslås.

En skyldighet införs att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för arbetsgivare med över 50 anställda. Endast oberoende och självständiga personer ska kunna hantera kanalerna. Därtill införs en återkoppling- och uppföljningsskyldighet. Krav ställs på skydd för uppgifter som kan avslöja visselblåsarens identitet eller andra enskilda. Såväl vite som straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella. Vissa myndigheter föreslås även införa externa rapporteringskanaler.

Kursen behandlar de rättsliga krav som följer av EU:s visselblåsardirektiv. Även andra parallella eller konkurrerande regler och rättspraxis behandlas. Syftet är att du ska tryggt kunna hantera individuella ärenden och få nödvändig kunskap inför en hantering av rapporteringskanaler och förfaranden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med visselblåsarfrågor antingen genom enskilda ärenden eller rapporteringskanaler. Kursen riktar sig särskilt till advokater, jurister, ombud i fackliga- och arbetsgivarorganisationer, Compliance Officer, HR-personal och annan personal som kommer i kontakt med frågorna.

Du bör ha en juridisk utbildning eller ha kvalificerad erfarenhet inom HR för att dra nytta av kursen.

Kursinnehåll

Kursen utvecklar dina kunskaper i: 

 • Skyddets innebörd och omfattning
 • Interna och externa rapporteringskanaler
 • Tillsyn och sanktioner
 • Parallella eller konkurrerande regler
 • Vilka rättsliga krav som ställs på en verksamhet i syfte att uppfylla regelverkets krav
 • Hur en rapportering ska gå till för att omfattas av skyddet
 • Hur enskilda ärenden ska hanteras
 • Vilka krav som ställs på rapporteringskanaler och hur förfaranden ska gå till

Plats

Hybrid - du väljer om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. 

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 

09:00-12:45

Förmiddagen behandlar:

 • Introduktion till EU-direktivet och det nya regelverkets uppbyggnad.
 • Begrepp, omfattning, skydd, undantag och förhållande till annan lagstiftning gås igenom.
 • Praxis inom visselblåsarområdet.

Inkl. bensträckare och kaffepaus.

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 16:30

Eftermiddagen behandlar:

 • Rapporteringskanaler och förfaranden inkl. sekretess och tystnadsplikt, behandling av personuppgifter och dokumentation.
 • Tillsyn, sanktioner, bevisbörda och andra processuella frågor behandlas.

Inkl. bensträckare och kaffepaus.

16:30

Kursen avslutas

Kursledare

Naiti del Sante är arbetsrättsjurist och verksam vid arbetsmarknadsdepartementet. Hon har stor erfarenhet av lagstiftningsarbete, bland annat av visselblåsarfrågor. Hon har arbetat med genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt och varit Sveriges expert i EU kommissionens arbetsgrupp om skydd för visselblåsare. Hon medverkar i böcker på arbetsrättens område och är flitig anlitad föreläsare vid universitet och andra utbildningar

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om EU:s visselblåsardirektiv, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera EU:s visselblåsardirektiv!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen EU:s visselblåsardirektiv från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: