Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Kursen ger dig praktiska verktyg att utreda anmälningar om diskriminering i arbetslivet, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen ger dig också goda förutsättningar att hantera tvister om diskriminering.

Under kursen utvecklas din förmåga att avgöra vad som är diskriminering. Kursen ger dig en ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna och de olika formerna av diskriminering. Du får en ökad förståelse för hur arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier se ut. Kursen ger också svar på hur stor diskrimineringsersättning som har dömts ut i rättspraxis, hur bevislättnaden ser ut för den som påstår diskriminering och hur preskriptionsfristen beräknas.

Stort fokus läggs på rättspraxis från EU-domstolen och Arbetsdomstolen.Kursen tar inte upp bestämmelserna om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Plats

Välj mellan att delta på plats i Stockholm eller följ med via livesändningen av kursen på distans.

Program

09:00 - 10:30

Vad är diskriminering och vilka skyddas?

 • Genomgång av de sju diskrimineringsgrunderna samt de sex formerna av diskriminering.
 • Genomgång av den EU-rättsliga regleringen på diskrimineringsområdet samt av relevant rättspraxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen.

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Diskrimineringsförbudet i arbetslivet

 • Omfattningen av diskrimineringsförbudet inom arbetslivet inklusive undantagen från förbudet.
 • Genomgång av relevant praxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen.

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Särskilt om trakasserier och sexuella trakasserier

 • Genomgång av diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens bestämmelser om trakasserier och sexuella trakasserier och utrednings- och åtgärdsskyldigheten samt skyddet mot repressalier
 • Relevant praxis från Arbetsdomstolen

15:00 -15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Att tvista om diskriminering

 • Preskriptionsfrister i diskrimineringsärenden.
 • Tillämpningen av lagens regel om bevisbörda.
 • Metoden för att fastställa nivån på diskrimineringsersättningen i rättspraxis.

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombudsmän och jurister som utreder, ger rådgivning och för talan i domstol i mål om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen vänder sig även till HR-personal som arbetar förebyggande mot trakasserier och diskriminering och även hanterar anmälningar om sexuella trakasserier och diskriminering.

Kursinnehåll

KURSEN LÄR DIG BL.A.:

 • Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive facket?
 • När kan diskriminering vara tillåten?
 • Vilka åtgärder krävs för att utreda och förhindra trakasserier på jobbet?
 • Vad innebär bevisregeln?
 • Hur fastställs diskrimineringsersättningen?

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för dig som deltar på plats. 

Kursledare

Marie Nordström

Marie har bland annat arbetat som jurist hos Jämställdhetsombudsmannen och som processförare på Diskrimineringsombudsmannen. Hon har omfattande erfarenhetav att driva mål om diskriminering i domstol. Marie är verksam som förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd samt är medförfattare av Lexinos kommentar till diskrimineringslagen.


Karin Lundin

Karin är jurist med expertkompetens inom arbetsrätt och diskrimineringsfrågor. Hon har bland annat arbetat hos Diskrimineringsombudsmannen och har omfattande erfarenhet som ombud i diskrimineringsmål. Hon är även medförfattare av Lexinos kommentar till diskrimineringslagen. Karin är verksam som chefsjurist på fackförbundet Akavia

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 6 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Oskar Holmer
10 aug 2022

Väldigt kunniga och informativa och jag lärde mig massor.

5/5
Helen Ohlsson
10 aug 2022

Gav mycket matnyttigt

5/5
Rita Georgiadis
10 aug 2022

Proffsig och begriplig presentation. Bra belyst med praxis.

Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights