Inga recensioner än

Det nya anställningsskyddet: ett år senare

Längd
3 timmar
Pris
2 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 september, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-16
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
3 timmar
Pris
2 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 september, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-16
Utbildningsform
Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

De genomgripande ändringarna i LAS 2022 ökar arbetsrättens komplexitet och ger upphov till ett stort behov av att uppdatera sina kunskaper om anställningsskydd. Arbetsmarknadens parter har ingått huvudavtal om anställningsskydd (och omställning).

Kursen omfattar det nya rättsläget om uppsägning på grund av personliga skäl respektive arbetsbrist samt hyvling och stärkt ställning för långtidsinhyrda. Både lag och huvudavtal analyseras under kursen.

Fördjupade kunskaper om det nya rättsläget är av omedelbar nytta för alla som har att bedöma problem med anknytning till anställningsskyddet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

26 september, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2023-09-16

Program

Från 08:55 |Uppkoppling

Insläpp är från 5 minuter innan kursstart. Koppla gärna upp dig innan för att testa tekniken.

09:00-10:00 | Kursen startar

Introduktion, bakgrund, allmänna frågor

 • 2022 års LAS-reform; översikt av omställningssystemet
 • Hyvling i turordning enligt lag och huvudavtal
 • Stärkt ställning för långtidsinhyrda; när inträder rätt till anställning i kundföretaget och vilka kundföretag omfattas?

10:00-10:15

Kaffepaus

10:15-11:00

Arbetsbristuppsägning

 • Grundläggande begrepp: arbetsbrist, turordningskrets
 • Turordning vid arbetsbrist enligt lag
 • Turordning enligt huvudavtal; huvudregeln och alternativregeln

11:00-11:15

Kaffepaus

11:15-12:30

Uppsägning pga personliga skäl

 • Sakliga skäl i stället för saklig grund; rättslig argumentation och betydelsen av äldre rättspraxis
 • Omplaceringsskyldighetens omfång
 • Uppsägning pga personliga skäl enligt lag; praktiskt viktiga situationer
 • Uppsägning pga personliga skäl enligt huvudavtal; praktiskt viktiga situationer
 • Nya regler om skadestånd vid uppsägning

12:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med frågor kring anställningsskydd på advokatbyrå, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, arbetsrättsjurister och även andra som jobbar med HR/personalfrågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om anställningsskydd.

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kursledare

Erik Sjödin är docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt vid Institutet för social forskning.

Niklas Selberg är jur.dr i civilrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Selbergs forskning handlar bl.a. om den rättsliga regleringen av arbetsmarknaden och relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt arbetskraftsmigration, arbetsmiljö och diskriminering. Ett särskilt forskningsintresse avser rättssystemet i relation till den s.k. gig-ekonomin, automatisering, algoritmer och robotisering. På juristprogrammet undervisar Selberg bl.a. i olika arbetsrättsliga ämnen, bolagsrätt samt juridisk teori och metod.

Examen, diplom m.m.

Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Det nya anställningsskyddet: ett år senare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights