Inga recensioner än

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Längd
6,5 timmar
Pris
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

I de allra flesta fall har bevisfrågorna i ett ärende eller mål avgörande betydelse för en korrekt prövning och för utgången. Risken för att det blir fel är stor om man misstar sig om vem som har bevisbördan, hur högt beviskravet är eller om man gör ett logiskt felslut vid bevisprövningen.

Syftet med kursen är att på ett lättförståeligt och praktiskt användbart sätt minska risken för dessa fel. På kursen behandlas därför myndigheters och domstolars utredningsskyldighet samt bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen.

Kursdeltagaren kommer att ha nytta av att ha gått kursen varje gång hen kommer i kontakt med en prövning av ett ärende eller mål.

Kursen behandlar frågor som bl.a.: 

 • När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?
 • Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
 • Hur bör man resonera för att fastställa vilket beviskrav som gäller då det inte klart framgår av rättskällorna?
 • Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. ”övervägande skäl”, ”sannolikt” och ”klart framgår”?
 • Hur gör man en korrekt bevisprövning?
        - Hur värderas enskilda bevis?
        - När är beviskravet uppfyllt?

Program

09:00 - 10:30 | kursen startar

Introduktion till ämnet, utredningsskyldighet och bevisbörda

 • Allmänt om bevisfrågor
 • Utredningsskyldighet
 • Huvudregeln om bevisbördans placering

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Bevisbörda och beviskrav

 • ”Omvänd” bevisbörda
 • Vilket beviskrav gäller?
 • Vad innebär beviskravet?

12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00

Metod för bevisprövning

 • Hur går en korrekt prövning till?
 • Själva bevisvärderingen
 • Huvudbevis och motbevis

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Bevisprövningen, fortsättning

 • Vanliga snedsteg
 • Särskilt om förklaringsbörda
 • När är beviskravet uppfyllt?

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med förvaltningsärenden/-mål, exempelvis handläggare/beslutsfattare och processförare på myndighet eller ombud för enskilda.

Det krävs inga andra förkunskaper än jur.kand. eller motsvarande

Investering

8 900kr (På plats i Stockholm) / 6 900kr (Distans) exkl. moms 

Kursledare

Gustav Lindkvist

Gustav Lindkvist är juris doktor med egen konsultverksamhet. Hans avhandling från 2018 har titeln Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Utöver avhandlingen har Gustav som ensam författare skrivit Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt (2016), som huvudförfattare Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter (2014) och som medförfattare till böckerna Bevisprövning i mål om osanna fakturor.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. För dig som deltar på plats i Stockholm kaffe och smörgås, lunch och fika.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Bevisfrågor i förvaltningsprocessen - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights