Visa utbildning.se som: Mobil

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-10-27 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2021-10-27

Stockholm
8 900 SEK
2021-10-27

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Vill du också minska risken för att göra fel när du bevisprövar ett ärende eller mål? Då bör du gå den här kursen med Gustav Lindkvist. Varmt välkommen!

I de allra flesta fall har bevisfrågorna i ett ärende eller mål avgörande betydelse för en korrekt prövning och för utgången. Risken för att det blir fel är stor om man misstar sig om vem som har bevisbördan, hur högt beviskravet är eller om man gör ett logiskt felslut vid bevisprövningen.

Syftet med kursen är att på ett lättförståeligt och praktiskt användbart sätt minska risken för dessa fel. På kursen behandlas därför myndigheters och domstolars utredningsskyldighet samt bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen.

Kursdeltagaren kommer att ha nytta av att ha gått kursen varje gång hen kommer i kontakt med en prövning av ett ärende eller mål.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med förvaltningsärenden/-mål, exempelvis handläggare/beslutsfattare och processförare på myndighet eller ombud för enskilda.

Det krävs inga andra förkunskaper än jur.kand. eller motsvarande

Kursinnehåll

Kursen behandlar frågor som bl.a.: 

 • När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?
 • Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
 • Hur bör man resonera för att fastställa vilket beviskrav som gäller då det inte klart framgår av rättskällorna?
 • Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. ”övervägande skäl”, ”sannolikt” och ”klart framgår”?
 • Hur gör man en korrekt bevisprövning?
        - Hur värderas enskilda bevis?
        - När är beviskravet uppfyllt?

Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare lärt dig: 

 • Kursdeltagaren har lärt sig när ett ärende eller mål är tillräckligt utrett (för sakprövning) och hur man då bör resonera
 • Kursdeltagaren har lärt sig hur bevisbördan är placerad och hur man då bör resonera
 • Kursdeltagaren har lärt sig vilket beviskrav som ofta gäller och hur man bör resonera då beviskravet inte uttryckligen framgår av rättskällorna
 • Kursdeltagaren har lärt sig hur man gör en korrekt bevisprövning och vilka vanliga och viktiga misstag kan vara

Plats

Stockholm/Digital

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm. 09:00 - 10:30

Introduktion till ämnet, utredningsskyldighet och bevisbörda

 • Allmänt om bevisfrågor
 • Utredningsskyldighet
 • Huvudregeln om bevisbördans placering

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Bevisbörda och beviskrav

 • ”Omvänd” bevisbörda
 • Vilket beviskrav gäller?
 • Vad innebär beviskravet?

12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00

Metod för bevisprövning

 • Hur går en korrekt prövning till?
 • Själva bevisvärderingen
 • Huvudbevis och motbevis

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Bevisprövningen, fortsättning

 • Vanliga snedsteg
 • Särskilt om förklaringsbörda
 • När är beviskravet uppfyllt?

16:30

Kursen avslutas

Investering

8 900kr exkl. moms (Stockholm) | 6 900kr exkl. moms (Digital)

Mat & logi

För dig som deltar på plats i Stockholm kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Gustav Lindkvist är juris doktor med egen konsultverksamhet. Hans avhandling från 2018 har titeln Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Utöver avhandlingen har Gustav som ensam författare skrivit Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt (2016), som huvudförfattare Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter (2014) och som medförfattare till böckerna Bevisprövning i mål om osanna fakturor.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bevisfrågor i förvaltningsprocessen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Bevisfrågor i förvaltningsprocessen!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bevisfrågor i förvaltningsprocessen från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: