Visa utbildning.se som: Mobil
ÄmnenVälj ett ämne, t.ex. Juridik
PlatsVälj en plats, t.ex. Lund
Du kan förfina sökningen i nästa steg
Populära ämnen
Teknik
Vård
Ekonomi
Ledarskap
Arbetsmiljö
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Örebro
Västerås

Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
   
Distans, Stockholm

Kursbeskrivning

Norstedts Juridik - Sommarerbjudande

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna har rätt att återkräva ersättning som har betalats ut felaktigt.Tillämpningen av återkravsreglerna innebär svåra bedömningar samtidigt som enskildas rättssäkerhet ska beaktas. Kursen bidrar med praktisk vägledning samt en överblick över rättsområdet med tonvikt på domstolspraxis och praktiska problem.

Kursen omfattar återkrav inom socialförsäkringsområdet och arbetslöshetsförsäkringen. Lagreglerna om återkrav är allmänt hållna och tillämpningen bygger i stor utsträckning på praxis och på individuella bedömningar. Kursen ger en överblick över rättsområdet med tonvikt på domstolspraxis och praktiska problem. Vi identifierar svåra tillämpningsfrågor och diskuterar argument för och emot olika lösningar.

Rättssäkerheten är en viktig aspekt när beslut om återkrav fattas. Socialförsäkringssystemet är komplicerat men höga krav ställs på enskildas förmåga att sätta sig in i gällande regler.Återkrav är en ingripande åtgärd som kan påverka en persons ekonomi för lång tid framöver. Kursen fokuserar på rättssäkerheten i samband med bedömningen av återbetalningsskyldighet. T.ex. tittar vi på betydelsen av att den enskilde inte har förstått gällande regler eller har ställföreträdare. Dessutom uppmärksammas de svårigheter som kan uppstå vid elektronisk ansökan och elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Även processuella frågor som bevisbörda och beviskrav kommer att diskuteras.

Kursen ger praktisk vägledning till den som arbetar med återkrav på myndighet, a-kassa eller domstol, samt till den som företräder enskilda i återkravsärenden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med återkrav på myndighet, arbetslöskassa eller domstol samt dig som företräder enskilda i återkravsärenden.

Kursen förutsätter viss kunskap om förmåner inom socialförsäkringsområdet eller arbetslöshetsförsäkringen. Det är önskvärt men inte nödvändigt med förkunskaper om återkrav.

Kursinnehåll

Kursen utvecklar dina kunskaper i: 

 • När och mot vem kan återkrav ställas?
 • Vad är en felaktig utbetalning?
 • Anmälningsskyldighetens omfattning
 • Grunderna för återkrav
 • Eftergift
 • Tillämpa reglerna om återkrav i ljuset av rättssäkerhetens krav.
 • Överblicka rättspraxis
 • Identifiera svåra rättsfrågor
 • Argumentera i återkravsärenden utifrån de regler om bevisbörda och beviskrav som gäller i domstol.

Plats

Stockholm

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås

09:00-10:30

Introduktion till återkrav

 • Bestämmelser om återkrav
 • Legalitetsprincipen
 • Felaktig utbetalning

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Grund för återkrav

 • Uppgifts- och anmälningsskyldigheten
 • Den enskilde har orsakat felet
 • Den enskilde är i ond tro

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Tillämpningsfrågor

 • Krav på enskilda (rättsvillfarelse, god man, bristande förmåga att inse)
 • Vem kan bli återbetalningsskyldig?
 • Processuella frågor (bevisbörda, beviskrav)

15:00 - 15:15

Eftermiddagskaffe

15:15 - 16:30

Eftergift

 • Särskilda skäl för eftergift
 • Eftergift vid strikt återbetalningsskyldighet
 • Avslutande synpunkter

16:30

Kursen avslutas

Investering

7900 sek exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika.

Kursledare

Emma Rönström

Emma Rönström är född 1971. Jur kand 1997. Har arbetat i drygt 20 år med socialförsäkring, på förvaltningsdomstol, på Inspektionen för socialförsäkringen och senast som Allmänt ombud för socialförsäkringen. Specialområdet är socialförsäkringsprocess. Skriver för närvarande en bok om återkrav av socialförsäkringsersättningar, som är planerad att ges ut hösten 2021. Undervisar även på Domstolsakademins kurser som riktar sig till domstolsanställda.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: