Inga recensioner än

Alternativa anställningsformer - ett arbetsliv i förändring bortom fast anställning?

Längd
3 timmar
Pris
2 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-10-02
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
3 timmar
Pris
2 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-10-02
Utbildningsform
Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Det moderna arbetslivet rör sig i allt högre utsträckning bort från den traditionella tillsvidareanställningen till förmån för andra anställningsformer. Behovsanställningar, nollavtal, egenanställningar, bemanningsanställda, plattformsarbetare, konsulter etc. utgör en ökad del av arbetsmixen. Dessa alternativa sätt för arbetsgivare att anlita arbetskraft är i omgärdade av särskilda regler som är under stor förändring.

Syftet med kursen är att ge deltagaren en fördjupad kunskap om regelverket kring alternativa anställningsformer. Fokus kommer att vara vad som är tillåtet, vad riskerna är men också hur alternativa anställningsformer praktiskt kan användas för att optimera verksamheten.

Lärdomar från kursen kommer att vara användbara inför beslut om hur en verksamhet ska utformas och hur arbetskraftsmixen ska se ut. Frågor kring alternativa anställningsformer kommer att bli vanligare och kräver mer expertkunskap. Kursen kommer därför också vara användbar för den som agerar som rådgivare.

Frukostseminariet behandlar bland annat:

 • Senaste lagändringar och praxis angående alternativa anställningsformer
 • Fördjupning om regelverket kring alternativa anställningsformer
 • Risker och fallgropar vid användande av alternativa anställningsformer
 • Praktiska möjligheter att implementera alternativa anställningsformer i verksamheten
 • Den framtida utvecklingen kring alternativa anställningsformer

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

12 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2023-10-02

Program

Från 08:55 | Uppkoppling

Insläpp är från 5 minuter innan kursstart. Koppla gärna upp dig innan för att testa tekniken.

09:00-09:45

Introduktion

 • Begreppet ”alternativa anställningsformer”
 • Rättsliga utgångspunkter
 • Arbetsgivar- och arbetstagarbegreppet

09:45-10:00

Kaffepaus

10:00-11:15

Alternativa anställningsformer

 • Genomgång av regelverket för alternativa anställningsformer
 • Risker och möjligheter

11:15-11:30

Paus

11:30-12:00

Avslut och framtiden

 • Kommande regeländringar
 • Sammanfattning

Målgrupp

Fruostseminariet vänder sig till VD, HRBP, HR-chefer, chefer med verksamhet- eller personalansvar advokater, jurister, verksamhetskonsulter.

Kursledare

Tobias Normann

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Alternativa anställningsformer - ett arbetsliv i förändring bortom fast anställning?, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights