Visa utbildning.se som: Mobil

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga yrkesutövning. Samtidigt blir varje utbildningstillfälle ett ytterligare steg i din långsiktiga kompetensutveckling.

Välrenommerade experter stärker din kompetens

Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. Som kund hos oss har du över hundra erfarna och engagerade medarbetare och ett nätverk av över 1 062 välrenommerade experter och författare som arbetar för din framgång. Vi vet att du har mycket att göra och vi vill göra det vi kan för att hjälpa till. Därför handplockas våra kursledare alltid noga bland Sveriges främsta juridiska föreläsare. De är alla experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som både är aktuell och relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis. Våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater.

Flexibla utbildningar utifrån ditt behov

Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar för att passa din organisation - vi hjälper dig att hitta den lösning som blir mest effektiv. Här hittar du ett urval av våra ämnesområden. På vår hemsida hittar du alltid samtliga aktuella kurser.

» För mer information om Norstedts Juridik och deras utbildningar, gör en kostnadsfri intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med Norstedts Juridik

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Ekonomi
Finans / analys Längd Pris Ort Snittbetyg
Compliance – en nyckelfunktion i finansiella företag 1 dag Från 9 900 SEK Stockholm
4,5 (24)
Inköp
Offentlig upphandling
Fördjupningskurs - ny lag om offentlig upphandling 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Grundkurs i offentlig upphandling - det nya regelverket 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
5,0 (3)
Överprövning av offentlig upphandling 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,4 (9)
Juridik
Aktieägaravtalet - tolkning och civilrättsliga verkningar 6,5 timmar Från 6 320 SEK Distans
Arbetsrättsliga grundfrågor med Jonas Malmberg 2 timmar Från 9 900 SEK Flera orter (2)
Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister 7 timmar Från 4 720 SEK Flera orter (2)
Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv 7 timmar Från 4 900 SEK Flera orter (2)
Commercial Contracts in English – drafting and understanding them 13,5 timmar Från 17 900 SEK Stockholm
Den nya kommunallagen 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
4,7 (3)
EU-rättslig process och metod 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,4 (23)
Fördjupningskurs i offentlig upphandling 7 timmar Från 5 900 SEK Flera orter (2)
Försäkringsavtalslagens regler om personförsäkringar - fördjupningskurs 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Förvaringsinstitut - en genomgång av kraven i regelverket och aktuella frågor 2 timmar Från 2 900 SEK Stockholm
4,0 (1)
Förändring av anställningsvillkor – kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd 3 timmar Från 4 900 SEK Stockholm
GDPR - fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete 6 timmar Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,4 (5)
Hållbarhet som strategi och affärsutveckling inom juridiken 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Juriststämman Special 7 timmar Från 2 900 SEK Distans
Kommunala bolag 6,5 timmar Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Konsten att bli en bra förtroendevald 1 dag Från 5 900 SEK Stockholm
Konsumententreprenader 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
4,7 (3)
LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll 6,5 timmar Från 7 900 SEK Flera orter (2)
LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning 6,5 timmar Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Marknadsrätt och reklamjuridik 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Medling – möjligheter och mervärden 6,5 timmar Från 6 320 SEK Stockholm
Miljörättsdagen 2019 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Myndigheters internationella överenskommelser 6 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Nya förvaltningslagen 2019 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Offentligrättsliga avtal 6,5 timmar Från 4 900 SEK Flera orter (2)
Penningtvätt – praktisk tillämpning av lagen. 1 dag Från 9 900 SEK Flera orter (2)
3,9 (23)
Penningtvätt med inriktning på personförsäkring 6,5 timmar Från 6 320 SEK Distans
Penningtvätt Nyhetsbevakning - Regelverken mot finansiell brottslighet 4 timmar Från 2 900 SEK Stockholm
Praktisk obeståndsrätt 6,5 timmar Från 7 920 SEK Stockholm
Påföljdssystemet och påföljdsbestämning 7 timmar Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Religionsfrihet i arbetslivet 1 dag Från 4 900 SEK Stockholm
Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Rättssäker och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
Skadestånd vid myndighetsutövning 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Stiftelseförvaltning i praktiken 1 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,6 (31)
Stiftelseförvaltning i praktiken 2 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,4 (16)
Stiftelser 2020 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Straffprocessen - förundersökning och huvudförhandling 6,5 timmar Från 15 900 SEK Stockholm
Styrelseansvar i finansiella företag 3,5 timmar Från 6 400 SEK Stockholm
3,5 (2)
Svensk Juriststämma 2020 2 dagar Från 9 900 SEK Stockholm
Tillståndsprocessens krav 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,0 (7)
Tillsynslagstiftning och praktisk tillsyn 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
Upphandlingsrätt för bolagsjurister 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Upphandlingsrättsligt skadestånd 3 timmar Från 4 900 SEK Stockholm
VD-avtalet 3 timmar Från 4 900 SEK Stockholm
Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Överförmyndaren och dödsbon 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
4,1 (7)
Affärsjuridik
Aktuell bolags- och börsrätt - temadag 8 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
4,5 (4)
Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag 6,5 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
4,1 (9)
Bolagsstämma - det praktiska genomförandet, centrala regler och aktuella frågor 1 dag Från 9 900 SEK Stockholm
4,5 (6)
Finansmarknadsrätt 7 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelverk och praxis 1 dag Från 9 900 SEK Stockholm
Försäkringsavtalsrätt 14 timmar Från 15 900 SEK Stockholm
Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys 7 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
Lagen om värdepappersmarknaden – reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Penningtvättslagen i praktiken 6,5 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
Pensionsstiftelser 2019 7 timmar Från 7 700 SEK Stockholm
Regelverk för fonder och fondförvaltare 6,5 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
4,8 (8)
Revidering och upprättande av internationella kommersiella avtal 6,5 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé 6 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Arbete och fritid – lojalitet och yttrandefrihet på och utanför arbetet 3 timmar Från 4 900 SEK Stockholm
arbetsrätt 2020 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Arbetsrätt I, 2 dagar 2 dagar Från 15 900 SEK Flera orter (2)
4,5 (31)
Arbetsrätt II, fördjupning 21 timmar Från 19 900 SEK Stockholm
4,1 (32)
Arbetsrätt III 2 dagar Från 15 900 SEK Stockholm
3,7 (6)
Arbetsrättsdagen 2020 - nyhetsdagen firar 25 år 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten 6 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet 6 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Skiljande från tjänsten - de personliga skälen 2,5 timmar Från 2 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Skäligt omplaceringserbjudande 2,5 timmar Från 1 900 SEK Distans
Övergång av verksamhet 2,5 timmar Från 2 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Contract drafting - the key clauses 7 timmar Från 11 900 SEK Stockholm
4,3 (18)
Grundkurs i Equine Law 1 dag Från 7 900 SEK Flera orter (2)
Internationella kommersiella avtal 1 dag Från 9 900 SEK Stockholm
Skadestånd i avtalsförhållanden 1 dag Från 9 900 SEK Stockholm
4,5 (20)
Entreprenadjuridik
Byggentreprenader och offentlig upphandling – vad krävs för en lyckad entreprenad? 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Kommersiell entreprenadjuridik 1 2 dagar Från 15 900 SEK Stockholm
4,0 (5)
Kommersiell entreprenadjuridik 2 - fördjupning 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Familjerätt
Dödsboförvaltning - fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
4,0 (8)
EU:s Bodelningsförordning 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Framtidsfullmakter 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
4,4 (10)
Förmynderskapsrätt 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Internationell arvsrätt 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
4,0 (1)
Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt 18 timmar Från 17 900 SEK Flera orter (2)
Pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte 6 timmar Från 4 900 SEK Flera orter (2)
Processrätt för familjerättsjuristen 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
5,0 (3)
Testamente 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Testamente -förutsättningar och tolkning 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
4,6 (5)
Underhåll för barn 6,5 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Beskattning av fastigheter 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,3 (10)
Fel i fastighet - Problemområden och ansvarsfördelning 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,5 (2)
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
4,2 (5)
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna 6,5 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
4,2 (10)
Förvaltningsrätt
Förvaltningsprocessrätt 1 dag Från 7 900 SEK Flera orter (2)
4,8 (13)
Förvaltningsrätten och Europarätten 6,5 timmar Från 6 900 SEK Stockholm
5,0 (1)
Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
3,7 (3)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning 6 timmar Från 6 900 SEK Flera orter (2)
GDPR Nyhetsbevakning 2 timmar Från 2 900 SEK Stockholm
Nätverksträffar för GDPR-ansvariga 16 timmar Från 19 900 SEK Stockholm
Miljörätt
Den nya vattenrätten 6,5 timmar Från 7 900 SEK Flera orter (2)
4,2 (17)
Exploaterings- och markanvisningsavtal 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
4,5 (8)
Grundläggande miljöjuridik 7 timmar Från 6 900 SEK Stockholm
4,4 (5)
Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken 3,5 timmar Från 4 900 SEK Stockholm
Kommersiell miljörätt 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
Konkursboets miljöansvar 6 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Miljöprocessen 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
Miljörätt - fördjupningskurs 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
Miljörätten i entreprenadförhållandet 1 dag Från 8 900 SEK Stockholm
4,0 (8)
PBL – Plan & Bygglagen
Detaljplaner - nytt regelsystem i samspel med miljöbalken 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
4,0 (4)
Fördjupning plan- och byggrätt - särskilt om bygglov och tillsyn 7 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Grundläggande plan- och byggrätt 7 timmar Från 8 900 SEK Stockholm
4,0 (2)
Processrätt
Civilprocessrätt - fördjupning 6 timmar Från 9 900 SEK Stockholm
4,6 (18)
Praktisk processrätt 6,5 timmar Från 8 900 SEK Flera orter (2)
4,0 (9)
Prejudikatbildning och rättspraxis i skatteförfarandet 6 timmar Från 7 900 SEK Stockholm
Socialrätt
Asylrätt - bevisvärdering, argumentation och Europakonventionen 1 dag Från 7 900 SEK Stockholm
4,7 (3)
Barnkonventionen som svensk lag 6,5 timmar Från 4 500 SEK Stockholm
Projektledning
Projektledning för jurister - Legal Project Management 6,5 timmar Från 7 900 SEK Flera orter (3)

Visa alla

Reportage

VJS - kvalificerad fortbildning

VJS - kvalificerad fortbildning

Läs mer Ämnesområden

VJS har som mål att ge deltagarna kunskaper som de direkt kan använda i sin yrkesutövning. Detta gör man genom att erbjuder kvalificerad fortbildning inom en mängd olika ämnesområden...


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Norstedts Juridik och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 876 recensioner.

Susanne Olsson
(4)
Bra upplägg och framförallt en duktig föredragshållare som kände in kursdeltagarna, vilket gav en öppnade för diskussioner och en avslappnad atmosfär.
Gabriel
(4)
Väldigt bra både innehållsmässigt och framställningstekniskt, med sömlösa övergångar mellan RB-regler, praktiska tips och personliga anekdoter som gjorde det lätt att bevara intresset rakt igenom. Det enda som drar ner totalbetyget är att kursmaterialet var sparsmakat - d.v.s. att bara en liten del av all den värdefulla kunskap som förmedlades f...
Visa mer
Sanjin Konakovic
(3)
Bra föreläsare, inspirerande. Trångt i salen, kändes som vi fick sköta oss lite själva under dagen, lite mer närvaro från personal hade varit önskvärt. För egen del föredrar jag mera kursdokumentation (urklipp med viktig relevant lagtext, kommentar, rättsfall etc.) Vi fick endast powerpoint- bilderna.
Intresseanmälan

För att få mer information från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 876 recensioner.