Visa utbildning.se som: Mobil

Trygg Kollektivtrafik - Hantera hot och våld i arbetsmiljön

Nordic Protection Academy
Kort om utbildningen
5 timmar
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Hantera konflikter, våld och hot på tåg, spårvagnar och bussar

NPA Trygg Kollektivtrafik

Personal som tjänstgör i kollektivtrafiken såsom förare, tågvärdar, och kontrollanter löper en klart förhöjd risk att utsättas för våld och hot i sin arbetsmiljö. Att jobba, ofta ensam, och möta passagerare nattetid och ibland i påverkat eller aggressivt tillstånd innebär givetvis stora risker. Det har också tyvärr inträffat ett antal uppmärksammade fall med våld och brutala överfall.

Nordic protection Academy har med anledning av detta tagit fram en särskild utbildning för personal i kollektivtrafiken där vi går djupare och fokuserar mer specifikt mot deras unika arbetssituation och exponering. Utbildningen har utgångspunkt i AFS 1993:02 - Våld och Hot i arbetsmiljön och AFS 1982:03 – Ensamarbete samt Lagen om kollektivtrafik. Vi går dock längre än en ”vanlig” utbildning i ämnet och undervisar i hur man både verbalt och praktiskt handskas med hela skalan av problem, inklusive värsta scenariot med fysiska attacker, med bästa resultat. 

Målgrupp

Vem kan delta?

Vi vänder oss till alla företag i kollektivtrafiken som vill förbereda eller fortbilda sin personal eller vill agera med trygghetsskapande utbildning på redan upplevda negativa erfarenheter.

Kursinnehåll

Mål med utbildningen

  • Ökad trygghet och säkerhetstänkande – Att kursdeltagaren får en ökad trygghet på sin arbetsplats och en förmåga att tillämpa ett ständigt närvarande säkerhetstänkande i arbetet
  • Ökad förmåga att hantera konflikter, våld och hot – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan tillämpa en bemötande, avväpnande och konfliktdämpande samtalsteknik och kan agera med högsta säkerhet vid hot och våld
  • Förmåga att agera med optimal säkerhet vid överfall – Att kursdeltagaren efter utbildningen kan agera korrekt och med optimal säkerhet vid allvarliga incidenter
  • Handlingsplan, polisanmälan och rutiner – Att kursdeltagaren efter avslutad utbildning har god kunskap om företagets handlingsplan och rutiner samt kunskap om hur en polisanmälan går till och vad som är viktigt när en sådan upprättas

Investering

Kurskostnad enligt offert vid förfrågan.

Dokumentation och kursintyg ingår.

Erbjudande

Information

  • Minst 6 max 30 personer/grupp
  • Boka i god tid, senast två veckor före utbildningstillfället 
  • Utbildningen är ca 8 timmar och innehåller både teori och praktik
  • Tilläggsdelen med självskydd för ensamarbetande är ytterligare 8 timmar

Kursledare

Våra utbildare på denna kurs har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen utbildning i konflikthantering, samtalsteknik och självskydd samt mångårig praktisk erfarenhet i ämnet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Trygg Kollektivtrafik - Hantera hot och våld i arbetsmiljön, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 49 recensioner.

Chabel A - SOA
Bra upplägg med tydliga och konkret info.
Magdalena S - Lokförare
Bra tempo, bra med utrymme för erfarenheter.
Kursdeltagare

Nordic Protection Academy

Utbildningar för en tryggare och säkrare arbetsplats, nu även online med E-learning, Webinar och kompletta Live-utbildningar!

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, skolsäkerhet, rånsäkerhet, konflikthantering, krishantering samt radikalisering och extremism. Vår unika kombination av teori och scenarioträning ger en stor utbildningseffekt på kort tid och ger deltagarna en bra förmåga att hantera stress och agera...


Läs mer om Nordic Protection Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nordic Protection Academy

KLIPPAN 1A
41451 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 49 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 1501 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Trygg Kollektivtrafik - Hantera hot och våld i arbetsmiljön från Nordic Protection Academy, fyll i dina uppgifter: