Visa utbildning.se som: Mobil

Hot och våld – Teori och scenarioträning

Nordic Protection Academy
Kort om utbildningen
Anpassas efter behov.
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Hot och våld i arbetsmiljön – Utbildning med teori, praktik och scenarioträning med skådespelare

Hot och våldDeltagaranpassad utbildning i att Hantera hot och våld. Riktar sig i första hand till företag och offentlig sektor. Vår unika kombination av teori och scenarioträning ger en stor utbildningseffekt på kort tid och ger deltagarna en bra ”mental vaccinering” samt förmåga att hantera stress och agera optimalt om de blir utsatta i verkligheten.

Vi riktar oss till er som vill förbereda er personal inför hotfulla situationer alternativt vill agera med en trygghetsskapande utbildning på negativa erfarenheter som redan ägt rum. 

Eftersom förutsättningarna för olika utsatta yrken varierar har vi utvecklat ett antal skräddarsydda kurser för olika yrkesgrupper. Vi kan även stödja med revidering eller upprättande av riktlinjer och handlingsplaner.

Nordic Protection Academys yrkesanpassade trygghetsutbildningar i Hot och våld omfattar:

  • Trygga taxin
  • Trygg kollektivtrafik
  • Trygga receptionen
  • Trygg i telefon
  • Trygga skolan
  • Trygg i vården

Alla våra trygghetsutbildningar bygger på AFS 1993:02 Hot och Våld samt AFS 1983:3 Ensamarbete. Utbildningarna omfattar såväl teori som praktik och i vissa fall scenarioträning. Vi tar hänsyn till helheten, hotbilden och den unika arbetsmiljön för respektive yrkeskategori. 

Företagsanpassning

Vi anpassar utbildningen till ert företags befintliga handlingsplaner, riktlinjer och styrdokument i ämnet. Vi kan även hjälpa er att ta fram styrdokument om de saknas. Det finns också möjlighet att kombinera denna utbildning med utbildning i kamratstöd och avlastningssamtal för att vårda den mentala hälsan för den som utsatts för hot eller våld – se vårt övriga kursutbud.

Målgrupp

Trygga taxin

Utbildning för taxiföretag och åkare som vill förbereda eller fortbilda sin personal. Eftersom taxichauffören arbetar ensam under dygnets alla timmar och har kunder i olika sinnesstämning som ibland är påverkade är taxichaufförens arbetsmiljö särskilt utsatt beträffande hot och våld.  Nordic Protection Acamdeys utbildning Trygga taxin utgår från AFS 1993:02 - Våld och Hot i arbetsmiljön och AFS 1982:03 – Ensamarbete, men har en yrkesspecifik fördjupning och anpassning där vi går djupare och fokuserar mer specifikt på taxichaufförens unika arbetssituation och exponering. 

Trygg kollektivtrafik 

Utbildningen Trygg kollektivtrafik vänder sig till alla företag i kollektivtrafiken och omfattar konflikthantering och hot och våld på tåg, bussar och spårvagnar. Som förare, tågvärd och kontrollant i kollektivtrafiken jobbar man ofta ensam och att möta ibland påverkade och aggressiva passagerare nattetid innebär givetvis stora risker. Utbildningen Trygg kollektivtrafik utgår från AFS 1993:02 – Våld och Hot i arbetsmiljön och AFS 1982:03 – Ensamarbete men går längre än en ”vanlig” utbildning i ämnet och undervisar i hur man både verbalt och praktiskt handskas med hela skalan av problem – inklusive värsta scenariot med fysiska attacker.

Trygga receptionen

Hur hanterar man som receptionist och ensamarbetande incidenter, konflikter, hot och våld på arbetsplatsen? Receptionspersonal och annan personal med kundbemötande är ofta den första som en besökare eller missnöjd kund möter, vilket gör att denna yrkesgrupp ofta är extra utsatt. Under NPA:s utbildning Trygga receptionen utgår vi från AFS 1993:02 - Våld och Hot i arbetsmiljön och AFS 1982:03 – Ensamarbete med med receptionistens unika roll i fokus och ett särskilt fokus på hur man som kan kombinera en serviceinriktad attityd med säkerhetstänkande.

Trygg i telefon

Utbildningen Trygg i telefon riktar sig till företag som har personal inom kundservice, växel, försäljning eller telemarketing. Denna yrkesgrupp löper givetvis en risk att utsättas för missnöjda kunder och ibland också direkt hotfulla samtal. Under utbildningen fokuserar vi på hur man som företag hittar en balans mellan att uppfattas som ett kundvänligt och professionellt företag med bra rykte samtidigt som man effektivt hanterar konflikter i telefon och inkomna uttalade hot. 

Trygga skolan

Lärare och annan personal i skolmiljö möter dagligen heta känslor och aggressiva beteenden. Utbildningen Trygga skolan fokuserar på att effektivt hantera och bemöta hot och våld i skolan, vilket kan vara utmanande då det kräver att den lärande och fostrande rollen ska kombineras med ett effektivt konfliktdämpande bemötande. 

Trygg i vården

Personal som arbetar inom vården möter i sin vardag såväl förtvivlan som hot och våld från patienter. Under utbildningen Trygg i vården lär sig vårdpersonal hur man effektivt bemöter och hanterar hot och våld från förtvivlande och upprörda anhöriga och patienter. Utmaningen ligger i att kombinera empati och ett förstående och bemötande förhållningssätt med en acceptabel nivå för ens egen säkerhet.

Upplägg

  • Omfattar cirka 8 timmar men kan även genomföras på 5 timmar med mindre grupper
  • Minst 6 max 30 personer/grupp
  • För ensamarbetande rekommenderas 8 timmars tilläggsutbildning, totalt 16 timmar, med anpassad självskyddsutbildning
  • Boka i god tid, senast två veckor före utbildningstillfället

Investering

Kurskostnad enligt offert eller tecknat avtal, kontakta oss för mer information.

Dokumentation och kursintyg ingår

Kursledare

Våra utbildare för denna kurs i att Hantera hot och våld har en bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som huvuduppgift och har en gedigen erfarenhet och utbildning i konflikthantering, samtalsteknik, förhandling och riskhantering.

Vi har utbildat över 8000 kursdeltagare sedan starten 2015.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hot och våld – Teori och scenarioträning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 783 recensioner.

Andreas Larsson, Platschef Renova
Mycket bra innehåll och en bra grund för fortsatta diskussioner.
Linus, ÅVC tekniker
Lärorikt med de olika metoderna som man kan få använding för.
Johannes E, ÅVC tekniker

Nordic Protection Academy

Utbildningar för en tryggare och säkrare arbetsplats, nu även online med E-learning, Webinar och kompletta Live-utbildningar!

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, skolsäkerhet, rånsäkerhet, konflikthantering, krishantering samt radikalisering och extremism. Vår unika kombination av teori och scenarioträning ger en stor utbildningseffekt på kort tid och ger deltagarna en bra förmåga att hantera stress och agera...


Läs mer om Nordic Protection Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nordic Protection Academy

KLIPPAN 1A
41451 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 783 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 1501 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hot och våld – Teori och scenarioträning från Nordic Protection Academy, fyll i dina uppgifter: