Inga recensioner än

E-Learning: Pågående Dödligt Våld (PDV) i skolmiljö

Nästa kurstillfälle
Verksamhetsanpassad se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Nästa kurstillfälle
Verksamhetsanpassad se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Samhällsutvecklingen de senaste åren ställer större krav på säkerhetsutbildningar av olika slag. Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att erbjuda relevant utbildning i säkerhet enligt AFS 1993:02. Denna teoretiska grundutbildning förbereder dig för hur du ska agera om det värsta skulle inträffa på just din skola. Dessa verktyg för ökat säkerhetsmedvetande har du nytta av i många andra sammanhang som personal i skolans värld ofta får hantera. Enligt Lärarförbundet (När tryggheten brister, 2021) har nästan hälften av alla högstadielärare utsatts för hot från elever. Självklart är en absolut majoritet av dessa inte PDV-situationer, men utan rätt verktyg kan de vuxna missa en potentiell växande problematik och reagera allt försent. Hur du bör agera såväl preventivt som vid pågående dödligt våld kommer du att få lära dig under denna utbildning.

Fördelen med en interaktiv digital utbildning är att du och dina medarbetare kan hålla informationen aktuell och levande, personer som missat en särskild utbildningsdag kan ta igen de grundläggande delarna och nyanställd personal kan direkt få tillgång till denna viktiga information. Kunder som har den digitala grundutbildningen i PDV kan välja att beställa en kortare fysisk utbildning för att tillgodose de viktiga fysiska momenten i våra fysiska utbildningar. Kombinationen av dessa två koncept är optimalt för er säkerhetskompetens och trygghet. Den är också den mest ekonomiska lösningen för verksamheten då det kan anses rimligt att ha längre mellan de mer kostsamma fysiska utbildningsdagarna eftersom medarbetarna har tillgång till den viktiga grundutbildningen dygnet runt under vald abonnemangsperiod.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Verksamhetsanpassad

  • Företagsanpassad utbildning
  • Distans

Målgrupp

Utbildningen är särskilt anpassad till personal inom skolans verksamheter, från förskola till vuxenutbildning/universitet. Den är relevant för alla arbetsgrupper, från lärare och administratör till skolledning och vaktmästare.

Upplägg

Utbildningen består av flera relevanta utbildningsområden för som bör följas i kronologisk ordning. Deltagaren kan dock nå alla delar var för sig för möjlighet att senare komma tillbaka för att repetera någon särskild del av utbildningen.

Utbildningen innehåller övningar och test. När deltagaren klarat alla delarna markeras utbildningen som genomförd och din administratör får en bekräftelse på detta. Resultaten visas inte, bara att deltagaren klarat utbildningen. Detta skapar en efterfrågad trygghet i processen mellan beställare och deltagare.

Utbildningen är responsiv, vilket innebär att du når den från telefon, dator eller surfplatta, helt enkelt de allra flesta verktyg på marknaden.

En administratör utses för utbildningen och kan antingen logga in och se vilka som genomfört utbildningen med godkänt resultat, eller välja att med vald frekvens få ett automatiskt mail med samma information till vald adress.

Erbjudande

Utbildningen har en startavgift som innebär att support under skapandet av er landningssida eller uppladdning i ert LMS. Vi uppdaterar också utbildningarna efter önskemål om grafisk profil och logotyp enligt vad som är tekniskt möjligt. I startavgiften inkluderas också avgiften för den första abonnemangsperioden.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om E-Learning: Pågående Dödligt Våld (PDV) i skolmiljö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Nordic Protection Academy
KLIPPAN 1A
41451 Göteborg

Nordic Protection Academy är ett utbildningsföretag som utbildar myndigheter, företag, skolor, kommuner och andra organisationer inom säkerhet. Vi är baserade i Göteborg men utbildar sedan 2015 i hela Sverige. Våra utbildare har bakgrund inom bland annat Försvarsmakten och Polismyndigheten med...

Läs mer om Nordic Protection Academy och visa alla utbildningar.

Highlights