Inga recensioner än

Leading SAFe 5.1 (Svenska)

Nitor Agile AB, Distans
Längd
2 dagar
Pris
16 950 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
16 950 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

SAFe

Lär dig bygga agila team med hjälp av Nitor

Tydlig prioritering och fokus på att leverera värde är två nyckelelement för att uppnå affärsmässig agilitet. Och det är just lösningar på sådana utmaningar som The Scaled Agile Framework, SAFe – erbjuder.

Kursen Leading SAFe

Leading SAFe är den bästa möjliga starten på den agila resan. Här får du en grundlig förståelse för bakgrunden till “lean och agil”, dess principer och terminologi. Du kommer också få förståelse för hur agila team fungerar och vad lean portföljförvaltning och finansiering är.

Efter kursen kommer du veta hur man bildar agila team och bygger samarbete mellan flera team. Du kommer även lära dig hur man genomför gemensam planering för olika team, vilket leder till snabbare resultat. Du får också lära dig att bygga en lean portfölj så att de strategiska produkterna du väljer hela tiden skapar värde för kunden. Dessutom kommer du förstå hur agil finansiering möjliggör agilitet på teamnivå i praktiken.

Baserat på kunskaperna från kursen kommer du lättare kunna reflektera över och få en tydlig bild av din organisations nuvarande tillstånd. Du kommer förstå utmaningarna och kan börja jobba förebyggande med att bli mer agil. Kursen ger dig således en heltäckande bild av vad det innebär att vara lean och agil. Optimalt är att ha två till tre deltagare från er organisation som går kursen samtidigt. Detta för att göra det lättare att komma in i det nya tankesättet.

Nitor är Scaled Agiles SPCT:s guldpartner

Varför inte lära sig SAFe-ramverket av en av dem som har bidragit till att det finns? Nitor är en av få Scaled Agile’s Gold SPCT:s-partners i Europa, och våra coacher har lång erfarenhet av att tillämpa ramverket praktiskt i olika affärssammanhang. Många på Nitor har bidragit till SAFe-ramverket sedan det började utvecklas. Att vara en Gold SPCT-partner till Scaled Agile visar på den erfarenheten vi har på Nitor – under våren 2022 utbildade vi mer än 10 000 deltagare i scaled agility, väldigt bra kundnöjdhet.

Målgrupp

Kursen passar alla som vill få en bra och överskådlig förståelse för den agila verksamhetsmodellen och Scaled Agile Framework. Den här kursen gör det alltså möjligt för dig att lättare påbörja din agila resa. Här har du även möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom rollbaserat lärande. Leading SAFe passar alla oavsett vilken roll du har i organisationen. Inga agila förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Kursen innehåller alla element som ingår i att arbeta agilt och hur man gör för att skala upp det agila arbetssättet i er organisation. Kursen består av följande moduler:

  • Hur man jobbar agilt i den digitala eran

  • Agilt ledarskap, lean-agilt mindset och hur principerna funkar i praktiken 

  • Tvärfunktionella agila team och kontinuerlig värdeleverans

  • Agil R&D och hur man bygger kundcentrerade lösningar 

  • Lean portfolio management och finansiering

  • Att leda en agil transformation

  • SAFe Agilist (SA) certifieringstest

Upplägg

Kursen är lärarledd och uppdelad i två moduler. Deltagande i samtliga två moduler krävs för att ha möjlighet till certifiering efter kursens slut.

Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 25

Investering

Pris

  • Early Bird: 14 950kr + moms, gäller fram till en månad innan kursstart

  • Normal: 16 950kr + moms

Avbokningsregler

Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagars före kursens första dag, därefter debiteras 50% av ordinarie kursavgift. Anmälda som trots anmälan inte deltar i kursen debiteras full kursavgift. Nitor reserverar rätten att ställa in eller skjuta upp kursen om minsta antal kursdeltagare inte uppnåtts.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig som SAFe Agilist (SA). Certifieringen är frivillig och ingår som en del av kursen och en förutsättning för certifiering är att du deltar i samtliga fyra kursmoduler.

Prov för att certifiera dig gör du på egen dator och vid en tidpunkt du själv väljer, dock inom 30 dagar från slutförd kurs.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Leading SAFe 5.1 (Svenska), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Nitor Agile AB
Katarinavägen 15
116 45 Stockholm

På Nitor tror vi att framtiden blir vad du gör den till.  Hos oss arbetar digitala ingenjörer med gedigen erfarenhet, och som hjälper dig och ditt företag att lyckas på en ständigt förändrande marknad. Vi älskar att lösa svåra problem tillsammans...

Läs mer om Nitor Agile AB och visa alla utbildningar.

Highlights