Visa utbildning.se som: Mobil

Arbete i elanläggning- nya Avd C

Nikor AB
Kort om utbildningen
8 timmar
Nästa tillfälle: Utbildningar anordnas över hela landet. Kontakta oss för prisuppgift. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Vad säger Elsäkerhetsföreskrifterna?


Det åligger arbetsgivaren som ansvarar för arbete att se till att varje arbete eller åtgärd som utförs sker på ett sådant sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom uppfylls samt att bedriva internkontroll.
Arbetsgivaren ska före varje arbete utse en elarbetsansvarig med tillräcklig kompetens för att leda arbetet och med befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder.

Vad innebär kraven?


I rådet står att den elarbetsansvarige bör utses skriftligt.
I praktiken innebär kraven att alla som utför elektriskt arbete ska ha utbildning i föreskriften/ standarden avseende risker, normala skötselåtgärder och arbetsmetoder (arbete utan spänning, nära spänning, arbete med spänning) och utbildning i hjärt-lungräddning och brännskada. Enligt praxis ska utbildningen repeteras vart tredje år. I standarden finns betydligt mer beskrivande och detaljerade krav på organisation, personal samt arbetsmetoder. Det finns krav att arbetsgivaren ska utfärda särskilda anvisningar om så erfordras såsom ansvarsroll, elarbetsansvar, kompetenskrav, ensamarbete, provrum m.m.


Hänvisningar
Arbetsmiljölagen 3 kap, 3§, ELSÄK-FS 2006:1, SS-EN 50110-1

Målgrupp

Till alla som utför elektriska arbeten.

Kursinnehåll

• Ansvar

• Elolycksfall

• Beteenden
• Strömmens skadliga inverkan på
människokroppen
• Aktuella föreskrifter
• Arbetsmetoder
• Enssamarbete
• Riskanalys

Examen, diplom m.m.

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete i elanläggning- nya Avd C, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Nikor AB

Nikor AB

​​​​​​​Norrbottningar med hela Sverige som upptagningsområde

Nikor har hjälpt bygg och industribranschen sedan 2007 och firar 2017 tioårs-jubileum.Vi har sedan starten genomfört över 4 000 utbildningar med ett och samma mål – att skapa en högre säkerhet och trygghet på er arbetsplats. Alla våra utbildningar följer...


Läs mer om Nikor AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nikor AB

Teknikvägen 3
96150 Boden