Visa utbildning.se som: Mobil

Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken

NET Nils-Eric Tedgård
Kort om utbildningen
Kontakta oss för mer information
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Läraren är den främsta faktorn för elevens resultat

Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till. Det unika med John Hatties forskning är att den utgår från data som är så omfattande att man måste förhålla sig till den. Hattie vänder upp och ner på debatten. Han visar att små klasser, läxor, lärarutbildning och andra faktorer som hållits heliga inte har någon större inverkan på elevers lärande. Vad som däremot spelar roll är läraren, synen på lärandet och fokus på strategier för lärande.

John Hatties forskning fokuserar på påverkansfaktorerna för lärandet, det vill säga vilka egenskaper i undervisningen
som verkligen gör skillnad för elevernas studieresultat. Han talar om det synliga lärandet. Ordet "synligt" syftar på att göra elevens lärande synligt för lärarna och göra tydligt vad det är som göra att de lär sig. Det handlar också om att göra undervisningen synlig för eleverna så att de kan bli sina egna lärare. En kunskap i det livslånga lärandet.
Synlig undervisning och synligt lärande sker när läraren och eleven, var och en på sitt sätt tar reda på om, och i vilken utsträckning man nått det uttalade och transparenta och lagom utmanande målet.

Synlig undervisning och synligt lärande sker när det förekommer målmedveten övning som syftar att bemästra målet, när återkoppling ges och efterfrågas och när det finns aktiva, passionerade och engagerade människor, lärare, elever och kamrater) som deltar i lärandet. När läraren som ser lärandet ur elevens ögon och eleven som ser undervisningen som nyckeln till sitt fortsatta lärande.

Hattie omsatt i praktiken

Utbildningsprogrammet har tagits fram utifrån John Hatties forskning och hans bok Synligt lärande för lärare (2012), docent Lennart Grosins och annan svensk forskning om framgångsrika skolor samt James P Kotters forskning kring
förändringsarbete. Det är ett praktiskt arbete för att omsätta Hatties tankar i den egna verksamheten. Utbildningsprogrammet omfattar tre delar plus ett arbetsmaterial som ger fördjupad kunskap i Hatties forskning samt en vägledning i hur skolan kan identifiera de mest prioriterade påverkansfaktorerna för att
utveckla lärandet bland eleverna. 

Inspirationsföreläsning 
Inspirationsföreläsningen ger en introduktion till de viktigaste idéerna i Hatties forskning och de åtgärder som krävs för att uppnå synligt lärande. Här presenteras också en rad praktiska verktyg som kan användas för att stödja eleverna att nå längre. Föreläsning varvas med övningar där personalen får utforska den egna skolans prioriterade utmaningar.

Implementering
Utifrån de prioriterade utmaningar som skolan fastställt ges nu möjlighet att med en anpassade verktyg nå resultat. Under en fastställd period arbetar personalen exempelvis med utvärdera lektioner, mäta elevens upplevelse av lärandet, ge feedback på elevens resultat, mötesteknik eller gemensam planering utifrån läroplanen. Under den fastställda perioden erbjuds grupphandledning och föreläsningar för att utveckla lärandet och säkerställa resultatet.

Uppföljning
För att nå mål krävs uppföljning. Utifrån de prioriterade utmaningar som skolan beslutat om och sedan arbetat med sker en uppföljning och en mätning av resultatet. Processen utvärderas och en plan för det fortsatta arbetet utformas.

Utbildningsprogrammet är framtaget av NET

NET - Nils-Eric Tedgård är ett konsultföretag specialiserat inom organisationsutveckling, kommunikation, ledarskap och projekt- och processledning, som varit verksamt inom skola och näringsliv sedan
20 år tillbaka. 

Målgrupp

För dig som arbetar inom skolan

Investering

Kontakta oss för en offert

Kursledare


hattieNils-Eric Tedgård är leg psykolog och började sin psykologbana med att studera SAS förändringsprojekt "Riv pyramiderna" under ledning av Jan Carlzon.

Han har dessutom lett förändringsprojket i skolan, har skrivet två böcker om kommunikation på Liber förlag, varit referens åt Skolverket, samarbetet med LR, debatterat skolan på Brännpunkt i SvD, mm


Ulrika Sedell har en fil kand i vuxenpedagogik med fokus på ledarskap och organisationsutveckling.

Ulrika har under 15 år arbetat med strategi och utvecklingsfrågor inom skola och näringsliv, som VD för flera ledarskapsbyråer, ansvarig för utbildningsfrågor på Lärarförbundet och som konsult

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 19 recensioner.

Cecilia Majava
(4)
Jag har fått upp ögonen lite för vad som är viktigt
Susanne Yngne
(4)
Intressant ämne --> Engagemang. Tydlig föreläsare. Det blev bra diskussioner.
Hans Johansson
(4)
En överskådlig och fullödig bild av vad som är viktigt att jobba efter och emot

NET Nils-Eric Tedgård

NET Nils-Eric Tedgård

Nils-Eric Tedgård - specialist i organisationsutveckling och skola

NET - Nils-Eric Tedgård är konsultföretaget som specialiserat sig på organisationsutveckling med särskild inriktning på skolan. NET organiserar även utbildningsprogram och större seminarier och föreläsningar inom näringsliv och skola. Nils-Eric Tedgård är Leg. Psykolog och organisationskonsult och har arbetat i drygt 20...


Läs mer om NET Nils-Eric Tedgård och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

NET Nils-Eric Tedgård

Långsjöhöjden 89
125 51 Älvsjö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 19 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 19 recensioner.
Alla recensioner för arrangören