Visa utbildning.se som: Mobil

Projektledarutbildning

Nercia Utbildning AB
Kort om utbildningen
6 dagar
22 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Linköping, Norrköping, Örebro

Kursbeskrivning

Syftet med utbildningen är att erbjuda deltagaren en aktuell och meriterande projektledarutbildning. Omfattningen av utbildningen är uppdelat mellan ledarskap och projektkunskap, så att deltagaren med gott självförtroende kan axla projektledarrollen vid utbildningens slut. Utbildningen är förberedande för certifiering som projektledare (IPMA-certifiering).

Kursinnehåll

Dag 1 Projektkunskap

Utbildningen startar med att klargöra projektet som en arbetsform och vilka verktyg som behövs för att effektivt kunna styra projekt.

Projektet som arbetsform

 • När ska projekt användas?
 • Framgångsfaktorer – Styrkor och svagheter

Projektorganisation

 • Roller och intressenter
 • Ansvar och befogenheter

Dag 2 Planering

I avsnittet planering får deltagaren användbara verktyg för effektiv planering. Vi utgår från projektmålen och tränar hur man bryter ned dessa till en Work Breakdown Structure, utifrån vilken man sedan gör träffsäkra bedömningar av tid, kostnad och risker. Resultatet är en realistisk och allmänt accepterad projektplan.

Projektmodell, metodik

 • Förstudie, förprojekt
 • Projektets faser
 • Beslutspunkter, milstolpar

Projektplanering

 • Planeringsförutsättning
 • Analys av projektbeställning
 • Projektbeskrivning
 • Målformulering

Tidsplanering

 • Organisera arbetets ordningsföljd
 • Nätverksplanering
 • CPM (Critical path method)

Dag 3 Projektekonomi

För att kunna driva projekt framgångsrikt krävs att projektarbetet har dubbel inriktning – dels måste man genomföra projektets planerade aktiviteter, dels måste man ägna tid och energi åt att identifiera och avvärja de risker som kan utgöra hot mot projektet.

Projektplanering

 • Projektnedbrytning, WBS
 • Nätverksdiagram, PERT
 • Tidsplan, GANTT

Projektbudgetering

 • Tid eller pengar – hur prioriterar vi?
 • Förutsättningar för en realistisk budget

Riskanalys

 • Riskhantering
 • Risk plan
 • Riskregister

Dag 4 Genomförande

Den avslutande dagen knyter vi ihop utbildningen av hur ett projekt struktureras och genomförs från förstudie till avslut. Deltagaren får även med sig en checklista (dokument) för hur man avslutar/överlämnar ett projekt.

 • Projektets genomförande
 • Uppföljning av tid, kostnad och kvalité
 • Analysera och hantera ändringar

Projektets överlämning

 • Avslut och utvärdering

Dag 5 Projektledaren och gruppen

I rollen som projektledare är ett effektivt ledarskap viktigt och därför skapas här en förståelse både för deltagaren som individ samt medarbetarna i projektet. Syftet är att förstå hur ledarskapet påverkar gruppens utveckling samt att lära sig hur man anpassar det utifrån situationen.

Ledarrollen i projekt

 • Ledarroll, värdegrund
 • Situationsanpassat ledarskap

Att Leda

 • Konflikter och ledarskap under press
 • Delegera, motivera och fatta beslut
 • Personlig utveckling

Gruppdynamik

 • Grupputvecklingsprocess
 • Rollpreferenser

Dag 6 Kommunikation

Många gånger avgörs ett projekts framgång av projektledarens förmåga att kommunicera tydligt och övertygande, såväl internt som med projektets intressenter. Detta avsnitt är inriktat på att utveckla deltagarens färdigheter att kommunicera tydligt och övertygande samt att få denna att känna sig säkrare i olika situationer i projekt där deltagaren ska påverka andra.

Kommunikation

 • Rapportering
 • Dokumentation
 • Möten och kommunikationspreferenser

Konflikthantering

 • Konflikt
 • Konfliktstrategier
 • Konfliktlösning

Stress i arbetssituationen

 • Stresskonen
 • Stress och prestation
 • Problemsituationer

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledarutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 29 recensioner.

Kursdeltagare
(4)
Intressant utbildning
Kursdeltagare
(4)
4 av 5
Kursdeltagare
(4)
4 av 5

Nercia Utbildning AB

Nercia Utbildning AB

Nercia Utbildning

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...


Läs mer om Nercia Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nercia Utbildning AB

Grusgropsvägen 2
702 36 Örebro

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 29 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 319 recensioner.
Alla recensioner för arrangören