Visa utbildning.se som: Mobil

Lean, logistik och inköp – Supply Chain

Nercia Utbildning AB
Kort om utbildningen
6 dagar
22 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Örebro

Kursbeskrivning

Lean, logistik och inköp – Supply Chain


Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och lösa logistiska problem. Dessutom vill vi stärka deltagarens roll i att ansvara för leverantörssamarbeten över tid, få grepp om hela processen samt stärka medarbetarens kompetens inom området.

Utbildningsprogram

Dag 1-2 Lean

Efter utförd del i utbildningen har deltagaren fått kunskap och förståelse i vad LEAN innefattar, möjliggör och hur införandet av LEAN fungerar på ett systematiskt och målinriktat sätt. Avslutningsvis besöker vi ett företag för att ta del av deras resa i praktiken.

 • Lean – introduktion
 • 5S – ständiga förbättringar
 • Kommunikation
 • Eliminera slöseri
 • Just in time
 • Ställtidsreduktion
 • Materialförsörjning
 • Enstycksflöde
 • Delaktighet och förbättringshantering
 • Införandet av LEAN

Dag 3 Inköp och Supply Chain

Inköp som stöd till försörjningskedjan med operativa, taktiska och strategiska aktiviteter. Här ingår även nätverksteori, där de framgångsrika företagen arbetar aktivt med olika nivåer av samarbeten (partner, strategiska allianser, leverantörer). Här är det även lämpligt att tala om så kallad tidig medverkan från inköp i produkt/tjänsteutveckling.

 • Grunderna i modernt, professionellt inköp av varor, material och tjänster
 • Inköpsteknik – Inköpets strategiska roll i företaget
 • Operativt inköp – dagligen
 • Taktiskt inköp – hantera prognoser, framförhållning etc.
 • Strategiskt inköp – Avtal och förhandlingar
 • Den strukturerade inköpsprocessen – nyckeln till framgång
 • Planeringsmodeller, enkla checklistor som du kan använda efter utbildningen

Dag 4 Ekonomi och nyckeltalsanalys

Att kunna förstå och enkelt analysera en balans och resultatrapport inkl. kassaflödesanalys. Oavsett vad du köper in, och oavsett om du köper mycket eller lite så kommer deltagaren efter denna utbildning att spara och tjäna pengar åt sitt företag eller organisation.

 • Balans och resultatrapport
 • Likviditet, klarar företaget att betala nästa faktura
 • Soliditet, ett mått på långsiktig överlevnadsförmåga
 • Tillväxt, tar vi eller tappar marknadsandelar
 • Avkastning, används resurserna effektivt
 • Kassaflöde, hur läser man en kassaflödesrapport
 • Vinst och bruttomarginal, hur mycket tjänar vi på försäljningen

Dag 5 Logistik grunder

Lagerspelet (gruppövning där deltagarna själva får försöka hantera en lagernivå)

 • Indelningsgrunder och begrepp
 • Layouter och flöden
 • Omvärldsfaktorer och globalisering
 • Lean Produktion
 • Service och kvalitet

Dag 6 Logistik fördjupning

Värdeflödesanalys nuläge (Gruppen får arbeta med en övningsuppgift där flöde kartläggs hos fiktiv fabrik). Värdeflödesanalys framtida läge (Gruppen hjälps åt att identifiera och införa förbättringar)

 • Lagerteori
 • Lagerhållning
 • Förpackningslogistik
 • Materialplanering
 • Kundorderstyrning
 • Lean logistik och supply chain management
 • Värdeflöde

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean, logistik och inköp – Supply Chain, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Nercia Utbildning AB

Nercia Utbildning AB

Nercia Utbildning

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...


Läs mer om Nercia Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nercia Utbildning AB

Grusgropsvägen 2
702 36 Örebro

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lean, logistik och inköp – Supply Chain!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 319 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området