Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

GDPR - digital intensivkurs

Nackademin
Kort om utbildningen
1 timme
349 SEK exkl. moms
   
Distans

Kursbeskrivning

gdpr

GDPR – Digital intensivkurs för hela organisationen

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftlagen (PUL) och EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, började tillämpas. GDPR gäller som lag i Sverige och innehåller flera stora förändringar samt helt nya bestämmelser som är viktiga att ha i åtanke för alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter. Säkerställ ert systematiska dataskyddsarbete och håll er uppdaterade om de nya kraven genom vår digitala intensivkurs i GDPR!

Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på dig och din organisation när det gäller hantering av personuppgifter. Organisationer som inte följer kraven riskerar att bli skyldiga att betala sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av den globala årsomsättningen för verksamheten.

Nackademins digitala intensivkurs hjälper dig och ditt företag att anpassa er för att möta kraven från den nya lagstiftningen genom en enkel och effektiv e-learningkurs. Genom att låta medarbetare gå kursen säkerställer ni att er organisation arbetar systematiskt med dataskydd, vilket är ett krav i GDPR-lagen.

 • På nackademin.se kan du ladda ner ett whitepaper med en checklista inför arbetet med att anpassa er organisation efter GDPR.


Lär av experter på området

Nackademin har i nära samarbete med advokatbyrån DLA Piper, som är experter på GDPR, tagit fram en e-learningkurs som utbildar hela din organisation inom den nya dataskyddsförordningen. Utbildningen är en basutbildning som ger er organisation den kunskapsnivå som lagstiftningen kräver och den nivå som behövs för att organisationen ska kunna implementera nya policys och arbetsmetoder på området.

Genomförande och upplägg

 • Nackademins intensivkurs i GDPR kan genomföras när som helst och på valfri digital plattform och kan enkelt anpassas och beställas beroende på storlek på er organisation.
 • Utbildningen är uppdelad i fem kapitel där varje kapitel tar cirka 15 minuter att genomföra och avslutas med ett test.
 • Man kan avbryta utbildningen när man vill för att fortsätta vid ett senare tillfälle, där man senast slutade.
 • Utbildningen avslutas med ett slutprov där deltagaren måste erhålla 80 % rätt svar för att räknas som godkänd. Efter avslutad utbildning erhåller ni en återrapportering av de anställdas resultat så att ni kan påvisa ert systematiska arbete på området.

Utbildningens innehåll

 • Dataskyddsförordningens syfte, tillämpningsområde samt definitioner av centrala begrepp.
 • Grundprinciperna och lagliga grunder för hur personuppgifter får behandlas
 • Villkor för samtyckte – den grund som det idag är vanligast att basera behandling av personuppgifter på.
 • Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, brottsuppgifter och personnummer.
 • Informationsutlämning: till de registrerade personerna, som den personuppgiftsansvarige alltid ska lämna och som ska lämnas om den registrerade begär det.
 • Rätten till tillgång (registerutdrag) rättelse och radering, till begränsning av behandling samt till invändning mot behandling och rätten till dataportabilitet.
 • Tekniska och organisatoriska åtgärder för att personuppgifter ska kunna behandlas samt inbyggt dataskydd.
 • Personuppgiftsbiträden, överföringar av personuppgifter till land utanför EU/EES och skyldighet att föra register.
 • Hantering av personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning samt dataskyddsombud.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Investering

Pris

349 kr per person exklusive moms. För grupper större än 10 personer – kontakta oss och begär offert.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR - digital intensivkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Nackademin

NackademinNackademin

Nackademins företagsutbildningar ger dig och ditt företag möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder ett dynamiskt kursutbud som ständigt anpassas efter marknadens behov. Skaffa dig nya kunskaper, fördjupa dig inom ett specifikt område eller certifiera dig inom bland annat bygg och anläggning!...


Läs mer om Nackademin och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nackademin

Tomtebodavägen 3A
171 65 Solna

 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar