Visa utbildning.se som: Mobil

CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)

MTO Säkerhet AB
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

CSM riskhanteringsutbildning

Riskhantering för järnväg enligt EU-standard 402/2013

Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen som ska tillämpas (enligt EU/402/2013). Förordningen är ett lagkrav för riskhantering på det europeiska järnvägsnätet.

I vår utbildning får du lära dig när och hur förordningen ska tillämpas så att du kan uppfylla kraven i lagstiftningen och säkra en god riskhantering i din egen verksamhet.  Genom att tillämpa MTO-perspektivet – människa, teknik och organisation – på CSM RA får du en heltäckande och effektiv riskhantering. Vi på MTO Säkerhet dig särskilt anpassad kunskap och stöd för tillämpning av metoden CSM RA.

Lena Kecklund

Kursen omfattar en dag och leds av Lena Kecklund, VD och expert på MTO och riskhantering som genomfört flera uppdrag för ERA och även medverkar i den pågående omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen.

Målgrupp

Kursen CSM RA Järnväg riktar sig till dig som jobbar med säkerhet inom järnvägsnätet, om genomför eller deltar i riskbedömningar enligt CSM RA-metodiken. Kravet att använda metodiken gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare samt underhållsleverantörer (enligt EU/402/2013).

Kursinnehåll

Vi går igenom hur du tillämpar CSM RA-metodiken för att hantera risker, förebygga driftstörningar och skapa en säkrare verksamhet.

Vi varvar teoretisk bakgrund med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Kunskap och förståelse skapas även genom utbyte av erfarenheter och diskussioner kring hur olika roller använder CSM RA för att förbättra verksamheten

Upplägg

Efter kursen har du ökade kunskaper om tillämpningen av CSM RA, en helhetssyn på riskhanteringsarbetet samt en förståelse för tillämpning av MTO-perspektivet vid CSM RA.

Du får ökad kunskap för att:

  • skapa en säkrare verksamhet
  • säkerställa riskhantering i förändringsprocesser
  • granska och kvalitetssäkra riskhanteringsprocessen
  • skapa helhetssyn i riskanalysen för att förebygga framtida driftsstörningar
  • säkra riskhantering på gränssnitt mellan olika aktörer
  • säkra myndighetsgodkännande
  • kravställa inköp av tjänster inom CSM RA
  • kunna bedöma om risken är acceptabel eller inte

Kursledare

Lena Kecklund, VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet håller i den här kursen.

Lenas expertområden som Fil Dr är säkerhetskultur, samspelet människa, teknik, organisation (MTO) och säkerhetsstyrning. Hon har erfarenhet från många säkerhetskritiska branscher och ansvarig för MTO Säkerhets medverkan i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagaren kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

MTO Säkerhet AB

MTO Säkerhet AB

Välkommen till MTO Säkerhet AB

Vi på MTO Säkerhet AB har spetskompetens och lång erfarenhet av att utveckla säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet. Vi tar utgångspunkt i människans och organisationens förutsättningar för att skapa ett bra samspel mellan människa, teknik och organisation och skapar hållbara säkerhetskulturer...


Läs mer om MTO Säkerhet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

MTO Säkerhet AB

Hornsbruksgatan 19
104 62 Stockholm Stockholms län

 Visa telefonnummer