Visa utbildning.se som: Mobil

Brandskydd, grund

Motivera Utbildning AB
Kort om utbildningen
cirka 3,5 timmar
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Grundläggande brandskyddsutbildning

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Samtidigt dör ungefär 100 personer varje år i bränder. Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Utbildningen ger deltagarna kunskap om hur de ska agera för att förhindra en brand så att skadan begränsas genom en första insats av personalen. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

Målgrupp

En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen kan anpassas efter ditt företags förutsättningar. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kursinnehåll

• Brandrisker
• Brandens uppkomst och spridning
• Skyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete
• Åtgärder vid brand och utrymning
• Brandvarnare, automatiska brand- och utrymningslarm
• Brandsläckningsredskap
• Släcka brand med handbrandsläckare
• Släcka brand i kläder med brandfilt
• Det individuella ansvaret för medarbetare på ett företag

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:


• Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
• Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
• Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med brandgaser i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.

Upplägg

Kursen kan anpassas efter specifik målgrupp till exempel företag, industri eller vårdanläggningar med flera. Vid kundanpassad utbildning genomför Securitas instruktör och företagets brandskyddsansvarig först en SBA-rond hos kunden. Genomgång sker av byggnad, verksamhet, risker, utrymningsvägar och rutiner. Utbildningen anpassas därefter till byggnaden, verksamheten och personalens uppgifter.

Tid & plats

Tidsåtgång: cirka 3,5 timmar. Plats: Hos Securitas eller i kundens lokaler. Max antal deltagare: 20 personer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Brandskydd, grund, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Motivera Utbildning AB

Motivera Utbildning AB

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet över hela Sverige.

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata...


Läs mer om Motivera Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Motivera Utbildning AB

Be-Ge:s väg 8
572 36 Oskarshamn

 Visa telefonnummer