Visa utbildning.se som: Mobil

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Motivera Utbildning AB
Kort om utbildningen
Ca 8 timmar
Nästa tillfälle: Skicka en intresseanmälan för mer information - Sverige
Oskarshamn, Rikstäckande
Öppen utbildning
Kommande starter
Oskarshamn
Skicka en intresseanmälan för mer information

Sverige
Skicka en intresseanmälan för mer information
arbete på väg

Kursbeskrivning

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Tidigare Arbete på väg 1 och 2.

När du går denna utbildning ingår samtliga steg i utbildningen Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 under dagen med din arbete på väg kurs.

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1. På vissa av Trafikverkets vägar krävs att du certifieras.

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (Arbete på väg 2.1). För att kunna gå denna utbildning krävs att du har förkunskaper från 1.1, 1.2, 1.3

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA)
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckes arbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar

Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist,
räknas inte som intermittent arbete som kräver certifiering.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter
 • Kunna kommunicera på svenska
 • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande
 • Certifikatet gäller i 4 år

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA)
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar

Förkunskap

Inga förkunskapskrav

Kursinnehåll

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Placera skyddsfordonet så att det leder till låg hastighet på passerande fordon överensstämmer med kraven.

Vilka vägar som kräver skyddsanordningar

Planering av arbetet så att det blir säkert för arbetare och trafikanter.

På- om- och av-etablering av arbetsplats

Vilka fordon och under vilka premisser (funktion) får de bära eller dra ett energiupptagande skydd.

Använda anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar.

Krav på lyktor.

Krav på storlekar och placering av trafikanordningar som monteras på fordon.

2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.
3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.

Hur varningslykta ska vara monterad och användas.

Hur varningslykta ska vara monterad och användas.

Vilka trafikanordningar (även lyktor) som får visas för trafikanter på fordon och vägmärkesvagn i rörelse och uppställda.

Vilka skyddsanordningar som krävs för att åstadkomma en säker arbetsplats.
Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav.Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.

Väglagen, Vägförordningen; Hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner; Traktor, Lastbil inkl. skillnaden på tunga och lätta fordon

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Motivera Utbildning AB

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet över hela Sverige.

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata...


Läs mer om Motivera Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Motivera Utbildning AB

Be-Ge:s väg 8
572 36 Oskarshamn

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 från Motivera Utbildning AB, fyll i dina uppgifter: