Inga recensioner än

Truckutbildning - Repetition

Längd
4 timmar
Nästa kurstillfälle
12 juni, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
4 timmar
Nästa kurstillfälle
12 juni, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

 Truckförarutbildning - Repetition

Truckförarutbildning - Repetition

Utbildningstid: 4 timmar

Vi genomför kursen på plats hos er, i våra lokaler, på distans via Teams eller via E-learning. Önskar ni ha en praktisk del i utbildningen så ordnar vi det.

Repetitionsutbildning syftar till att säkerställa truckförarens kompetensnivå och att hålla denne informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på både ett ekonomiskt och ett säkert sätt. Ett viktigt inslag i repetitions- och fortbildningskurser är möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

För att kunna delta i utbildningen måste deltagaren ha genomfört en truckförarutbildning tidigare och kunna dokumentera detta.

Ur utbildningsinnehållet

 • Daglig tillsyn och batterivård
 • Tillbudsrapportering
 • Säkerhet / undvikande av skador
 • Truckens arbetssätt
 • Gällande säkerhetsbestämmelser
 • Det straffrättsliga ansvaret
 • Orientering om AFS:s föreskrifter

Vad säger lagen?

Ur Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5 ”Användning av truckar”:

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka  arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.
En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för
att använda den säkert.

Det finns också möjlighet att genomföra truckrepetitionsutbildningen genom egenstudier i vårt interaktiva webbaserade program SAFEOP. Läs mer om det här

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

12 juni, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

26 juni, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Truckutbildning - Repetition, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights