Inga recensioner än

Traversutbildning - Repetition

Längd
1 dag
Språk
Svenska
Längd
1 dag
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Traversförarutbildning med säkra lyft - Repetition

TRAVERSUTBILDNING - Repetition

Utbildningstid: 4 timmar

Vi genomför kursen på plats hos er, i våra lokaler, på distans via Teams eller via E-learning. Önskar ni ha en praktisk del i utbildningen så ordnar vi det.

Motiveras traversutbildning repetition har till syfte är att uppfylla kraven i AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall.

För att kunna delta i utbildningen måste deltagaren ha genomfört en traversförarutbildning tidigare och kunna dokumentera detta.

Traversutbildning:

  • Lyftinrättningar
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
  • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
  • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
  • Upphäva svängning genom körning
  • Körning efter signal från signalman
  • Lossa last
  • Personlig skyddsutrustning
  • Slutprov – teoretiskt & praktiskt

Deltagaren får också information om gällande föreskrifter vid personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen.

Vad säger lagen?

ur Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §, SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:6:

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.

En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta innebär att kranföraren bör ha avlagt prov efter genomgången lämplig kranförarkurs med fackteori och krankörning.

I vissa fall behöver ni endast Säkra lyft och Säker lastkoppling. Är ni osäkra vad som gäller er, mejla oss så hjälper vi er så ni får rätt utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Traversutbildning - Repetition, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights