Inga recensioner än

Systematiskt brandskyddsarbete - (SBA)

Motivera Sverige AB, Rikstäckande
Längd
1 dag
Längd
1 dag
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

systematiskt brandskyddsarbete - (SBA)

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Hantera och förebygga brandrelaterade olyckor

Utbildningen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vänder sig till brandskyddsansvariga inom företag eller organisationer. Syftet med utbildningen är att skapa säkrare arbetsplatser och ge verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet genom att skapa medvetenhet, höja kompetensen och öka säkerheten.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har ägaren av en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär skyldighet att i skälig omfattning tillhandahålla utrustning för livräddning vid brand och att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Utbildningsinnehåll:

  • Lagstiftning
  • Riskbedömning
  • Utbildningsplanering
  • Spridningsvägar
  • Brandförebyggande åtgärder
  • Utrymningsvägar
  • Larmning
  • Handhavande släckutrustning

Vad säger lagen?

Ur 2 § 2 kap. i Lagen om skydd mot olyckor (LSO):

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Se även vår utbildning i Heta arbeten

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Systematiskt brandskyddsarbete - (SBA), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights