Inga recensioner än

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (HLR - AED)

Motivera Sverige AB, Rikstäckande
Längd
4 timmar
Längd
4 timmar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (HLR - AED)

HLR - AED

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

HLR AED ger deltagaren grundläggande kunskaper för att veta när och hur man ska använda en AED-hjärtstartare och kunna avgöra huruvida en livlös person har andnings- och hjärtstopp och hur man organiserar och agerar på en olycksplats. Utbildningen ger också information om hur man räddar liv vid plötsligt hjärtstopp, undersöker skadade, samt hur man avgör hur skadade mår och vad man kan göra för dem i olika situationer.

Ur utbildningsinnehållet:

  • Kontroll av medvetande/livstecken
  • Stabilt sidoläge
  • Säkerställa fria luftvägar
  • Larma
  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda hjärtstartaren på ett säkert sätt
  • Praktisk träning
  • Säkerhetsaspekter

Vad säger lagen?

AFS 1999:7

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.
Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Se även hjärt- och lungräddning med första hjälpen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (HLR - AED), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights