Inga recensioner än

Hjärt- och lungräddning med första hjälpen (HLR - L ABC)

Motivera Sverige AB, Rikstäckande
Längd
4 timmar
Längd
4 timmar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Hjärt- och lungräddning med första hjälpen (HLR - L ABC)

HLR -L ABC

Hjärt- och lungräddning med första hjälpen

L - Livsfarligt läge
A - Andning
B - Blödning: Stoppa yttre blödning.
C - Cirkulationssvikt: Förebygg cirkulationssvikt (chock).

Utbildningstid:

4 timmar Hjärt- och lungräddning med första hjälpen ger deltagaren grundläggande kunskaper för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, kunskap att undersöka skadade och avgöra hur de mår och vad man kan göra för dem i olika situationer. Utbildningen går också igenom hur man organiserar och handlar på en olycksplats samt när och hur man ger hjärt- och lungräddning.

För att hålla sig uppdaterad om nya riktlinjer rekommenderar HLR-rådet träning i HLR -L ABC varje år.

Ur kursinnehållet

  • Kontroll av medvetande
  • Stabilt sidoläge
  • Larma
  • Hjärt- och lungräddning
  • Lägesbedömning (Livsfarligt läge)
  • Skapa och säkerhetsställa fria luftvägar
  • Behandling av luftvägsstopp vid blockerade luftvägar
  • Stoppa blödningar

Vad säger lagen?

AFS 1999:7

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.
Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet

Titta även på vår utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hjärt- och lungräddning med första hjälpen (HLR - L ABC), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights