Farligt Gods ADR – Grundutbildning/Repetition

Motivera Sverige AB
Kort om utbildningen
2 dagar
Nästa tillfälle: Börja när du vill - Distans
Onlineutbildning
Distans
Svenska
Farligt Gods ADR – Grundutbildning/Repetition

Kursbeskrivning

ADR – Grundutbildning

OBS! Repetitionsutbildningen är på de två sista dagarna som grundkursen hålls.

Utbildningstid:

3 dagar (2 dagar om repetition).

Syftet med utbildningen är att skapa medvetenhet om de risker som kan uppstå och ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Utbildningen riktar sig till alla som transporterar farligt gods, exempelvis chaufförer, transportledare, speditörer med flera.

Ur utbildningsinnehållet

 • Transportsystem
 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Säkerhetsåtgärder och ansvarsförhållanden
 • Klassificering av farligt gods
 • Förpackningar
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering av fordon och containrar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport och utrustning
 • Undantag, värdeberäknad mängd och begränsad mängd
 • Särbestämmelser
 • Praktiska övningar Transportsystem

ADR-intyget gäller i fem år och förare skall kunna visa att de inom 12 månader före intyget går ut har genomfört en repetitionsutbildning och klarat motsvarande examination.

Vad säger lagen?

ADR-Transport och hantering av farligt gods

STS 2006:263

Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Farligt Gods ADR – Grundutbildning/Repetition, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Motivera Sverige AB

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...


Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Motivera Sverige AB

Lodgatan 14
211 24 Malmö

Tel: 020 - 444 121
Mobil 070 100 18 08
www.motivera.com

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Farligt Gods ADR – Grundutbildning/Repetition!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 57 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Farligt Gods ADR – Grundutbildning/Repetition från Motivera Sverige AB, fyll i dina uppgifter: