Du har fortfarande chansen att ta del av Upskill & Reskill 2023 – ett digitalt och kostnadsfritt event! Öppet till 26 januari 23.59

Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik

Motivera Sverige AB
Kort om utbildningen
4 timmar
Nästa tillfälle: Börja när du vill - Distans
Onlineutbildning
Distans
Svenska
Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik

Kursbeskrivning

Farligt gods ADR 1.3 Avsändare, lager och logistik

Farligt Gods 1.3 ADR-utbildning krävs för aktörer som exempelvis avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare, vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg.

Avsändare

Utbildning av Avsändare av Farligt Gods Grundkurs Landsväg och Sjötransporter.

Kursen ger grundläggande kunskaper i Landsvägs-, Sjötransporter som innehåller allmän orientering om lagar och föreskrifter, insyn i regelverken och klassindelning samt kraven vid klassificering, förpackning, sampackning, märkning, etikettering, transporthandlingar, lastning och samlastning.

Lager och logistik

Fokuserar på verksamheter som skickar alla typer av Farligt Gods men där någon annan utför själva transporten.

Utbildningsinnehåll

 • Begreppet Farligt Gods
 • Regelverkens uppbyggnad
 • Lagar och förordningar
 • Ansvar
 • De olika klasserna
 • Transporthandlingar och dokument
 • Förpackningar
 • Sampackning och samlastning
 • Begränsade mängder
 • Värdeberäknad mängd
 • Reducerad mängd
 • Transportkort
 • Transportskydd
 • Märkning och etikettering
 • Säkerhetsutbildning

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Kursdeltagare skall efter avslutad utbildning ha skaffat sig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att han/hon med stöd av regelverket skall kunna utfärda de dokument och förpacka det farliga gods som består av rena ämnen som finns listade i regelverken på ett korrekt sätt.

Vad säger lagen?

SFS 2006:263 om transport av farligt gods (utdrag ur)

“Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods.”

Inom Farligt Gods erbjuder vi även följande

Farligt Gods ADR 1.3

Farligt Gods RID 1.3 - Järnväg

Farligt Gods IMDG 1.3 - Sjö

Vi kan också erbjuda er Säkerhetsrådgivning inom alla transportslagar

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Motivera Sverige AB

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...


Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Motivera Sverige AB

Lodgatan 14
211 24 Malmö

 Visa telefonnummer
www.motivera.com

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 57 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Farligt gods ADR 1.3 – Avsändare, lager och logistik från Motivera Sverige AB, fyll i dina uppgifter: