Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Mindfulness för bättre arbetsmiljö Nivå 3

Mindfulnesscenter
Kort om utbildningen
1 år
   
Sverige

Kursbeskrivning

Mindfulness för bättre arbetsmiljö - Nivå 3

Medarbetarprogram och implementering för hållbarhet i arbetslivet

Söker ni ett enkelt, lättillgängligt och tidseffektivt verktyg för att minska stress och öka välmående på individ- och gruppnivå har ni hittat rätt.

Mindfulnessträning stärker förmågan att leda både sig själv och andra. Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4 och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Vi skapar förutsättningar så att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande. 

Grundat på lång erfarenhet har vi tagit fram olika upplägg för företag och som kan anpassas utifrån behov och önskemål. Nedan beskriver vi Nivå 3 som löper över ca ett år inkluderat föreläsning/workshop,  förstudie, egen träning med handledning och implementering av förändrat arbetssätt under sex månader.

Mindfulness vid stress och implementering av förändrat arbetssätt (ca ett år)

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsplatser som är vill implementera mindfulness i organisationen. Här är några exempel:

 • Arbetsplatser som vill inkludera det hälsostrategiska arbetet i de övergripande målen för ökad produktivitet och effektivitet.
 • Arbetsplatser som har många kontaktytor (människovårdande, försäljning, kundrelationer)
 • Stresshantering
 • Hälsoarbete
 • Arbetsplatser som har behov av förändrat arbetssätt.
 • Arbetsplatser som har högt arbetstempo och hög press.
 • Arbetsplatser som värnar om medarbetarna.
 • Arbetsplatser som vill värna om ett gott arbetsklimat och en hälsofrämjande kultur.
 • Arbetsplatser som vill arbeta främjande och förebyggande kopplat till psykosocial arbetsmiljö.

Sagt om mindfulness

Medvetna medarbetare tar kloka beslut, är mer kreativa och öppna för förändring. Idag vet vi att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att de behöver prioriteras. Konkurrensen om vart vår hjärna ska ha sin uppmärksamhet ökar. Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. 

Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet så visar forskningen positiva effekter på:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad kreativitet 
 • Ökad motivation
 • Förbättrade relationer
 • Från reaktiv till proaktiv
 • Bättre beslutsfattande
 • Förbättrad balans arbete och privatliv
 • Ökad resiliens
 • Ökad förmåga att hantera förändringar

Vi skapar förutsättningar så att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet så visar forskningen positiva effekter på bl a:

 • Mindre stress – snabbare/effektivare återhämtning
 • Bättre minne
 • God stämning och gott arbetsklimat
 • Ökad kreativ förmåga
 • Positiva effekter på hjärnans sätt att arbeta
 • Förbättrad balans arbete och privatliv
 • Förbättrad koncentration och lättare att hantera distraktioner
 • Förbättrat immunförsvar – mindre korttidsfrånvaro

Eftersom vi följer forskningen kan vi hela tiden utveckla våra produkter och tjänster för att möta de behov som finns på exempelvis tillgänglighet, tidseffektivtet och resultat. Internationellt så är förekomsten av mindfulness i företag och organisationer stort och företag som Google, Apple och Linkedin är några som aktivt arbetar med mindfulness. Forskningen visar tydligt positiva effekter på vår hjärna.

Dr Ola Schenström

Dr Ola Schenström

Ola är läkare och specialist i allmänmedicin med mer än 35 års erfarenhet. Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulness och grundaren till Mindfulnesscenter. Han har tillsammans med sina medarbetare utbildat över 2 500 mindfulnessinstruktörer i Sverige inom olika yrkesgrupper. Ola är involverad i flertalet forskningsprojekt, bland annat vid Karolinska Institutet, Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds Universitet med flera. Han har även utarbetat ett antal träningsprogram i mindfulness, exempelvis Här&Nu, Sveriges mest sålda träningsprogram i mindfulness. Ola är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn. Jon har skrivit förordet till Olas bok "Mindfulness i vardagen". 

Upplägg

Mindfulness för bättre arbetsmiljö Nivå 3
Medarbetarprogram och implementering för hållbarhet i arbetslivet

Företag och organisationer har ett stort arbetsmiljöansvar som idag sträcker sig långt vidare än buller, ljus och arbetstider mm. Organisatoriskt och psykosocialt arbetsmiljöarbete har fått tydligare krav och även arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen är tydligare.

I det hälsostrategiska arbetet kan vi ha olika fokus och målsättningar. Det kan handla om att bli en attraktiv arbetsgivare men också att verka för att behålla kompetent personal och att medarbetarna har hälsa och motivation i arbetet.  Vi bör arbeta främjande, förebyggande och rehabiliterande. Mindfulness kan vara en del av det arbetet genom att du tränar dig i att vara medvetet närvarande och att leva uppmärksamt i nuet. Du blir bättre på att lägga märke till distraktioner och kan genom det öka ditt fokus, se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

Vi har alltid en dialog och anpassar vårt upplägg till den verksamhet vi möter.

Mindfulness för bättre arbetsmiljö Nivå 3 är uppbyggt enligt nedan:

Föreläsning

Föreläsningen syftar till att öka förståelse och kunskap kring mindfulness och dess verkningsmekanismer. Vi fokuserar även på att skapa delaktighet, inspiration och motivera till egen träning och förståelse för vad mindfulness kan bidra med för individ och grupp. Föreläsningen varvar teori och praktisk övningar. Exempel på innehåll:

Innehåll
Stress, sömn och smärta
Aktuell forskning
Mindfulnessträningens effekter
Mindfulness verkningsmekanismer
Vad händer i hjärnan vid träning?
Meditationer – praktisk träning
Intention, Uppmärksamhet och Attityd.
Tanke/känsla/kropp
Hur kan jag fortsätta att träna?

Förstudie

Vi genomför en förstudie tillsammans med ledningsgrupp alternativt av er utvalda personer, som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget.

Träning 8 - 16 veckor

Härefter startar träningen. Arbetsgruppen/individen tränar i det internetbaserade programmet, Mindfulness grundkurs eller Mindfulness vid stress. Varje deltagare tränar 1–2 ggr/dag 10 min åt gången genom guidade meditationer. Du lotsas pedagogiskt fram genom utbildningen och det inkluderar även förslag på hur du kan integrera träningen i vardagen genom olika vardagsövningar. Parallellt med din egen träning kan du reflektera kring dina erfarenheter i dagboken som finns i programmet. Förr trodde man att hjärnan bara utvecklades när vi var små. Men neurovetenskapen visar att hjärnan formas hela tiden. Allt vi tänker, hör och ser lagras i hjärnan. Det vi gör upprepade gånger skapar nya kopplingar i hjärnan. Det betyder att vi kan träna oss i att bli mer närvarande och bli bättre på att fokusera. Träningen sker under 8 - 16 veckor.

Handledning i grupp och individuell coachning

Vår handledare följer gruppen och ni träffas vid 8 tillfällen antingen på plats hos er eller online, ungefär varannan vecka.

Vi leder deltagarna framåt med hjälp av formell träning och vardagsövningar med anknytning till verksamheten. Diskuterar svårigheter man möter och positiva effekter av träningen. Ledorden här är utvecklar, motiverar, entusiasmerar, öppna upp och skapa nyfikenhet. Utöver detta ingår mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

Implementering av nya arbetssätt

Under kommande halvår träffas vi vid 6 tillfällen och utvecklar och implementerar förändrat arbetssätt. Teman för träffarna beslutas i samråd utifrån önskad förflyttning och syftar till att förändra och befästa nya beteenden och arbetssätt. Det kan gälla möteskultur, hur vi hanterar mail och andra kommunikationsvägar och ansvar för vår egen hälsa mm.

Resultat och uppföljning

Utvärdering och genomgång av upplevda förändringar från startläget till nuläget samt fortsatta rekommendationer för arbete med mindfulness.

Tid & plats

Våra upplägg kan genomföras på alla orter i Sverige och vi erbjuder utbildning och föreläsningar fysiskt på plats hos er och online.

Med anledning av Corona och Covid-19 har vi beslutat att våra fysiska utbildningsträffar under våren blir online/digitala fr o m vecka 13. 

Investering

Kontakta oss för prisuppgift.

Kursledare

Vi som arbetar som kursledare är alla utbildade och diplomerade i mindfulness och har påbyggnadsutbildning inom mindfulness med fokus på arbetsliv. Vi har en lång och gedigen egen meditationsträning med oss vilket är grunden i att kunna leda andra.

Det finns en bred kompetens och erfarenhet från olika utbildningsinriktningar och från olika yrkeskategorier. Exempelvis psykologer, läkare, kuratorer, fysioterapeuter, säljare, förändringsledare, ledarskapsutvecklare, beteendevetare, HR-personal, lärare och mycket mer.

Vi arbetar alltid med att finna en kursledare som vi tror passar er organisation och/eller ert behov.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Mindfulness för bättre arbetsmiljö Nivå 3, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Mindfulnesscenter

Mindfulnesscenter

Mindfulnesscenter

Varmt välkommen till oss på Mindfulnesscenter, Sveriges ledande utbildningsföretag inom mindfulness. Vi förser företag, organisationer skolor och föreningar med enkla, lättillgängliga och tidseffektiva verktyg för att reducera stress och öka välmående, på individ- grupp- och organisationsnivå. Mindfulnessträning stärker förmågan att...


Läs mer om Mindfulnesscenter och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Mindfulnesscenter

Strandvägen 78
234 31 Lomma

 Visa telefonnummer
www.mindfulnesscenter.se

Recensioner
Bli den första att recensera Mindfulness för bättre arbetsmiljö Nivå 3!

Liknande utbildningar