Visa utbildning.se som: Mobil

MiLprogrammet för erfarna chefer

MiL Institute
Kort om utbildningen
18 dagar
129 000 SEK exkl. moms
   
Göteborg, Malmö, Stockholm

Kursbeskrivning

MiLprogrammet för erfarna chefermilprogrammet för erfarna chefer

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå, driver frågor av strategisk karaktär och leder förändringsprocesser.

Vi vet att erfarna chefer som har kommit en bra bit i sin karriär längtar efter fördjupning och perspektivbyte, inte bara modeller och teorier. De har behov av att byta erfarenheter och insikter med andra på samma nivå. Här får du tid för reflektion och inspirerande samtal med kloka och erfarna människor för att bredda och fördjupa dina insikter och kunskaper.

Programmet ger dig inspiration och verktyg för att vidareutveckla både dig själv och den verksamhet du är ansvarig för. Det ger dig också en möjlighet att stanna upp och reflektera över var du finns i livet och vart du är på väg som individ.

Programmet kommer att öka din förmåga att utveckla din ledningsgrupp, driva förändringsprocesser, arbeta med strategi- och affärsutveckling samt skapa synergier mellan olika delar av din verksamhet. Det är deltagarns verklighet som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och kreativa lärprocesser.

Målgrupp

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå, driver frågor av strategisk karaktär och leder förändringsprocesser. Du har troligen en roll som affärsområdeschef, divisionschef, verksamhetschef, VD, chef i stabsfunktion eller motsvarande. Du har 5-15 år i ledande befattningar och höga krav på att den tid som investeras i ett ledarskapsprogram ska ge resultat i form av ökad självinsikt, breddat omvärldsperspektiv, effekter i din verksamhet och ett nytt nätverk.

Ur innehållet

Vad ger MiLprogrammet för erfarna chefer?

Du fördjupar din självinsikt

 • Ökad insikt om dina drivkrafter, värderingar, styrkor och svagheter.
 • Tid för reflektion och feedback kring dina egna mönster och beslutspreferenser.
 • Ökad tillit och förmåga att delegera samt att leda i osäkerhet.
 • Ökad tydlighet och genomslagskraft i ditt ledarskap.
 • Förmåga att ta tillvara din energi och dina resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Du utvecklar ditt strategiska ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling

 • Modeller och verktyg för strategiarbete och verksamhetsutveckling.
 • Ökad förmåga att driva igenom en strategi och förändringar.
 • Förmåga att agera strategiskt och utveckla en lärande organisation.
 • Tid för arbete, reflektion och feedback kring dina egna strategiska utmaningar.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera och leda i förändring

 • Träning, teori och verktyg för att coacha, lyssna och kommunicera.
 • Kompetens att driva förändring, hantera motstånd och lösa konflikter.
 • Kommunikationsträning – att ”ta scenen” och förmedla budskap.
 • Förmåga att utveckla väl fungerande ledningsgrupper och hantera grupprocesser.
 • Förmåga att skapa och leda möten som ger bättre resultat.

Nya perspektiv, ny kunskap och tid för reflektion

 • Utveckling av din förmåga att se nya perspektiv och tendenser i omvärlden.
 • Inblick i andra företag och organisationer samt ökad kulturförståelse.
 • Stärkt aktörskap – du får mer att hända i ditt företag.
 • Ny energi, kunskap och tid för reflektion tillsammans med andra chefer

Referenser

"Jag är generellt tryggare i mitt ledarskap och har mer förståelse för att vissa processer tar tid. Jag är också gentemot omgivningen tydligare i mitt ledarskap och vågar mer samt provar mig fram med olika metoder.!

Jonas Jonasson, Försäljningschef, Länsförsäkringar Skåne


"Sammansättningen av gruppen och alla erfarna och kompetenta ledare var mycket bra, samt att programinnehållet innehöll en bra mix. Jag har lärt mig stanna upp, reflektera, agera och situationsanpassa mig under samtal samt att använda feedbackövningar."

Magnus Benon, Category Leader, IKEA

"Jag kan verkligen rekommendera programmet för att få mer insikt och mer verktyg att arbeta med. Jag är mer stärkt i att mitt ledarskap fungerar och är tydligare med vad jag vill. Jag har även insett värdet av att inte åka med i en allmän synpunkt utan ifrågasätta tidigt."

Anna Karlsson, VD, Kalmar Energi AB

"Varje del i sig i programmet var värdefull, men kombinationen med det personliga såväl som det strategiska ledarskapet, teori, praktik, coachning under hela perioden och ARL (Action Reflection Learning) som röd tråd, gjorde att det sammantaget blev ett helt fantastiskt program."

Ingela Holmertz, Nationell chef, Röda Korset

”Jag har blivit tryggare och säkrare som individ och som ledare. Jag har fått lära känna många fantastiska människor. I mitt ledarskap har jag infört ett antal nya verktyg och metoder. Efter ledarskapsprogrammet strukturerade jag om hur vi arbetade i ledningsgruppen.”

Per Krokstäde, Project Manager IKEA Service Office Taastrup

"Den kunskap och feedback jag fått i MiLprogrammet har direkt påverkat mitt ledarskap. Jag har fått innovativa metoder inom strategi och kommunikation som har fört både mig och min verksamhet framåt. Jag använder mycket mer tid till att reflektera nu än tidigare. Jag värdesätter det och kan direkt dra nytta av det i mitt beslutsfattande.”

Gunnar Mensner, Regionbankchef, DnB NOR

”Skratt, tårar, tankar, frustration, förhoppning, glädje, genombrott, ärlighet, eftertanke, framåtanda, förväntning...allt detta och mycket mer har präglat vad MEC egentligen är! MEC innehåller i stort sett allt och skapar därmed en mycket står belåtenhet för vad jag som ledare idag bär med mig. MEC-investeringen är för evigt och kan aldrig tas ifrån mig. MiL har verkligen hittat ett starkt vinnande koncept som engagerar och levererar! STORT TACK.”

Johan Larsson, Country Manager, Kährs  

”Under kommunikationsträningen fick jag klart för mig vikten av vad man säger, hur man säger det och hur man framför det med "hela själen". Det var mycket bra.”

Mats Rolf, Chef Personskador, Länsförsäkringar Skåne 

”ARL fungerar verkligen...ett ytterst komplett (och komplext) program där jag getts möjligheten att ta till mig just de delar i min utveckling som är i behov av förbättring. Detta samtidigt som det har varit ett privilegium att följa andras utveckling.”

Matts Borgström, Förvaltningschef, Fastighets AB Briggen

”Jag använder reflektion metodiskt i mitt liv nu. Det i sig gör att mycket i det professionella livet så väl som i det privata tar sig andra former. Reflektionen driver, för mig, förändring.”

Marcus Claesson, VD, Decido AB

”Jag har fått ett större inre lugn som gör att jag hanterar vardagliga utmaningar annorlunda gentemot tidigare. Jag behåller min flexibilitet i högre grad och har en större förståelse för olikheter. Begreppet "Alla är olika" har fått en konkretare innebörd för mig vilket gör att jag till del arbetar annorlunda med processer idag än tidigare. Jag designar möten i mycket högre utsträckning än tidigare och väljer mitt deltagande i högre grad.”

Cecilia Lejon, Verksamhetschef, Trelleborgs Kommun

 

Ledarutveckling baserad på din verklighet

Ett ledarskapsprogram som gör skillnad för dig och din verksamhet

Ledarutveckling baserad på din verklighet

MiLprogrammet för erfarna chefer utgår från din ledarsituation. Det är din verklighet och dina ledarutmaningar som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. Programmet består också av en rad olika kreativa och effektiva utvecklingsformer, t.ex. teamövningar och organisationsövningar. Allt för att säkra verklig och påtaglig skillnad för dig och din verksamhet.

Internat och individuell coachning i grupp

Programmet omfattar fem internat under cirka ett år, varav tre internat genomförs i Skåne och två i Stockholm. Under programmets gång arbetar du också i en mindre coachgrupp med dina egna personliga och strategiska ledarutmaningar. En MiLhandledare och de andra deltagarna ger dig stöd och utmaning för att utveckla dig och din verksamhet. Samtidigt får du en nära inblick i andra organisationer. Coachgruppen förenar det bästa av individuell coachning med en grupps möjligheter till feedback och erfarenhetsutbyte.

Värdefullt och långsiktigt nätverk av chefer

Du får tillgång till ett nätverk av chefer från olika delar av näringslivet samt till MiL Institutes nätverk av coacher och experter. Vi strävar efter en  mix av verksamheter i programmet med deltagare från både privata, offentliga och ideella organisationer. Det är en sammansättning som på många sätt kommer att bredda dina perspektiv, berika dina lärdomar om både ditt eget ledarskap och om samhället i stort.

Investering

SEK 129 000

SEK 120 000 för medlemsföretag

Kost & Logi tillkommer.
Beräknat till cirka SEK 30 000

Priser exklusive moms

Kursledare

MiLprogrammet erfarna chefer vilar på 40 års erfarenhet av ledar- och verksamhetsutveckling, samtidigt som den är nyskapande och innehåller laborativa element. Programledningen har lång erfarenhet av ledarutveckling. Några har arbetat som chefer i näringslivet, andra forskar och utvecklar nya lärformer inom strategi och verksamhetsutveckling. De är handplockade för att med sin samlade kompetens och drivkraft skapa det mest intressanta och kvalificerade program för erfarna chefer som finns i Sverige idag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om MiLprogrammet för erfarna chefer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 43 recensioner.

Kursdeltagare
Kursdeltagare
Kursdeltagare

MiL Institute

MiL Institute – Kvalificerad ledar- och verksamhetsutveckling

MiL Institute är ett internationellt managementinstitut och nätverk som erbjuder: Öppna ledarskapsprogram Verksamhetsutveckling Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram Ledningsgruppsutveckling Coachning MiLs lärfilosofi, Action Reflection Learning® (ARL) är vårt varumärke. Vi arbetar med utveckling och förändring som leder både till mer effektiva och mer...


Läs mer om MiL Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

MiL Institute

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 43 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 123 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen MiLprogrammet för erfarna chefer från MiL Institute, fyll i dina uppgifter: