Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning för styrelsesekreterare

Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
Kort om utbildningen
1 dag
11 700 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Heldagskurs för styrelsesekreterare utan juridisk bakgrund

Inledning

 • Lagar och regelverk
 • Aktiebolagets egenskaper
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsorgan och bolagsstyrning

 • Bolagsstämma
 • Ägardirektiv
 • Bolagets ledning (Styrelse och verkställande direktör)
 • Jäv, tystnadsplikt, kompetensöverskridande
 • Revisorer och deras uppgifter

Protokoll och protokollförare

 • Om protokollet
 • Vem gör vad
 • Justering och godkännande
 • Några praktiska frågor
 • Case-studie

Målgrupp

Det här är en heldagskurs för dig som är styrelsesekreterare men inte har någon juridisk bakgrund.

Tid & plats

Centrala Stockholm

Mat & logi

I priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring samt medlemskap i Michaël Berglund Board Network.

Kursledare

styrelsesekreterare utbildningCarl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Examen, diplom m.m.

Kursen avslutas med utdelning av kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Utbildning för styrelsesekreterare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Michaël Berglund - Styrelseutbildningar

Michaël Berglund - StyrelseutbildningarMichaël Berglund Board Value erbjuder diplomutbildningar för företagsledning, styrelseledamöter och styrelseordförande samt skräddarsydda styrelseutbildningar för bolag och organisationer. Vi har flera utbildningar med olika inriktning som bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Tidigare kursdeltagare har...


Läs mer om Michaël Berglund - Styrelseutbildningar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Michaël Berglund - Styrelseutbildningar

Strandvägen 5B
11451 Stockholm