Visa utbildning.se som: Mobil

Rehabiliteringens lagar - rättspraxis

Metodicum
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-04-26 09:00 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Beskrivning av: Rehabiliteringens lagar - rättspraxis

domarklubba

Bli uppdaterad på lagar och rättspraxis om rehabilitering

Välkommen till en expertutbildning som ger dig helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen. Uppdatera dig om det senaste kring lagändringar, ny rättspraxis och ny tillämpning. Vi har samlat spetskompetensen på juridiken kring rehab i en och samma utbildning. Under andra dagens valbara workshoppar kan du diskutera dina konkreta frågor med experterna.

Kursinnehåll

från 08.30 Incheckning

09.00 Inledning
Veronika Törnqvist, Metodicum

09.15 Varför har vi sjukersättningar?
Hur ser det historiska sambandet ut för försäkringens, företagens och sjukfrånvarons utveckling? När och varför fick arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar?
Jan-Åke Brorsson

09.50 Vad statuerar Arbetsmiljölagen?
Vilket krav ställer lagen på arbetsgivaren för anpassning, planering och underrättelser? Vilka förebyggande uppgifter kan skyddsombuden ta på sig? Vilken rätt har fackliga ombud/skyddsombud att ta del av handlingar, kräva åtgärder och erhålla skadestånd? Vilka sekretessaspekter finns? Är främjandelagen aktuell?
Maria Steinberg

10.30 Paus

10.50 Vad statuerar Sjuklönelagen?
Vem har rätt till sjuklön? När har arbetsgivaren rätt att vägra betala lön? Vad intygar ett läkarintyg och för vem? Vad bör arbetsgivaren kräva av ett läkarintyg? Vad innebär nedsatt arbetsförmåga? Försäkringskassans roll under sjuklöneperioden? Högkostnadsskyddet för anställda och företag? Sjuklönen, ett slut eller en start på rehabiliteringsprocessen? Vilka sekretessaspekter finns? Talare ej klart

11.20 Vad statuerar Socialförsäkringsbalken?
Vad krävs för att få sjukpenning? Sjukdomsbegreppet? Arbetsförmåga? Vilka skyldigheter har den anställde? Rätt till ledighet för annat arbete? Vad gäller vid tidsbegränsad sjukersättning? Vad skiljer i arbetsförmågebedömning ur arbetsgivarens respektive försäkringskassans synpunkt? Vilka särskilda och synnerliga skäl är aktuella? Vad är och hur utverkas Förebyggande sjukpenning? Vad innebär Försäkringskassans samordningsroll? Vilka krav kan man ställa på Försäkringskassan? Vilken roll och ansvar har Arbetsförmedlingen? Vilka sekretessaspekter finns? Vad statuerar ledighetslagen – rätten att prova annat arbete?
Talare ej klart

12.30 Lunch

13.20 Vad statuerar Lagen om anställningsskydd, LAS?
Vilka nya tillämpningsfrågor har uppstått? När gäller omplaceringsskyldigheten? När kan Försäkringskassan kräva en omplaceringsutredning? Vad avses med lediga arbeten? Gäller 7§ då? När har arbetsgivaren gjort allt? Vad avses med förstärkt anställningsskydd för sjuka arbetstagare? Ingen sjukpenning och avslut? Vilka krav ställs på arbetsgivaren i fråga om att omfördela och omorganisera arbetet? Vem bedömer kvalifikationerna? Hänsyn till övriga medarbetare? Skäligt erbjudande? Hur påverkar personuppgiftslagen, PUL, processen? Vem avgör om rehabutredningen är bristfällig? Vad gör den anställde om sjukpenningen dras in? När finns rätt till lön? Kan arbetsgivaren lastas för Försäkringskassans utredning om möjlighet till annat arbete? Omplacering och geografin? Personliga skäl? När upphör anställningen? Annamaria Westregård

14.30 Paus

15.00 Vad säger domarna i Arbetsdomstolen?
Hur påverkas rehabarbetet av de arbetsrättsliga reglerna? Hur griper Medbestämmandelagen? Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen in? När är sjukdom saklig grund för uppsägning? Arbetsgivarens ansvar? Medarbetarens ansvar? Vad kan skyddsombud och fackliga ombud bidra med? Vad avgör utgången i Arbetsdomstolen, AD? Påverkar rehabkedjans tidsgränser bedömningen i AD?
Andreas Edenman och Bo Ericson

16.30 Första dagen avslutas 

Dag 2

Andra dagen skräddarsyr du – det är workshoppar i mindre grupper. Du får dina frågor besvarade. Vilka andra lösningar finns? Vad anser kollegor? Hur ser den optimala lösningen ut? Konkreta rättsfall.

Du kan delta i fyra av följande sex pass:
1) AML med Maria Steinberg
2) Sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken, företagshälsovårdens roll med Cecilia Udin och Lars Bohlin, f.d. vd Föreningen Svensk Företagshälsovård
3) LAS med Annamaria Westregård
4) Arbetsgivarens aspekter med Andreas Edenman
5) Arbetstagarens/fackets aspekter med Bo Ericson
6) Information om vår utbildning i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar med Jan-Åke Brorsson. I utbildningen deltar även Berit Bäckström, företagssköterska, skrattkonsult och f.d. ordf. i företagssköterskeföreningen och personalekonom Thomas Aronsson.

08.30  Första omgången
09.40 Paus
10.05 Andra omgången
11.15 Tredje omgången
12.25 Lunch
13.25 Fjärde omgången
14.35 Paus 
14.50 – 15.20 Sammanfattande diskussion och frågestund

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som är berörda av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, t.ex. chefer med personalansvar, rehabsamordnare, rehabkoordinatorer, arbetsrättsjurister, personal från försäkringskassan, företagshälsovården, försäkringsrådgivare, skyddsombud, facklig förhandlare m.fl.

Investering

Pris 9 900 kronor.

Priserna är exklusive moms.

Material, kaffe, lunch och mingel ingår i priset.

Pris för att delta endast en dag är 6 400 kr

Tidigare röster

Annamaria WestregårdAnnamaria Westregård, docent i civilrätt, Lunds universitet

Annamaria har bedrivit flera stora forskningsprojekt om juridiken kring rehabilitering, anställning och sjukskrivning. För närvarande har hon ett forskningsuppdrag av Försäkringskassan om samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler vid uppsägning och omplacering.

Tidigare har hon bl.a. varit jurist vid Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, utarbetar läromedel i arbetsrätt och skrivit doktorsavhandlingen Integritetsfrågor i arbetslivet.

Maria SteinbergMaria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, Örebro universitet

Maria är en av Sveriges främsta experter på skyddsombudens roll och deras rättsliga ställning. Hon är också mycket kunnig om svensk och europeisk arbetsmiljörätt.

Hon är författare till böckerna "Skyddsombud i allas intresse" och "Skyddsombudsrätt".

Talare ej klart, Representant från Försäkringskassan

Jan-Åke BrorssonJan-Åke Brorsson, moderator, utbildare i rehabfrågor

Jan-Åke har en bakgrund från Försäkringskassan och var huvudsekreterare för Sjuk- och arbetsskadekommittén i mitten av nittiotalet. Han övergick sedan till att vara direktör för dåvarande Försäkringskasseförbundet.

Sedan tio år tillbaka är han moderator på Metodicums konferenser om rehabiliteringsfrågor och utbildar om rehabiliteringsprocessen.

Andreas EdenmanAndreas Edenmanchefsjurist Industriarbetsgivarna

Andreas har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor för några av de allra största företagen i Sverige. Han har varit ombud i ett mycket stort antal tvister vid domstol. Rehabiliteringsprocessen är ett av hans specialistområden.

Bo EricssonBo Ericsson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd

Bo Ericson är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd. Som ombud företräder han anställda och fackförbund i olika typer av rättstvister, främst arbetsrättsliga tvister i Arbetsdomstolen men även brottmål och skadeståndsrättsliga mål vid tingsrätter och hovrätter. En stor del av tiden upptas numera av seminarier och föreläsningar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Bo är medförfattare till boken "Rehabiliteringsansvaret".

Examen, diplom m.m.

DiplomDu får ett diplom som bevis på din nya kompetens.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Rehabiliteringens lagar - rättspraxis, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Metodicum

Vi tror att anställda som mår bra skapar framgångsrika verksamheter och att människor som arbetar i effektiva verksamheter mår bra. Vi tror på ett arbetsliv där det finns plats för alla. Sådana arbeten skapas av lönsamma företag. Därför hör allt...


Läs mer om Metodicum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Metodicum

Metodicum

Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 3,9

Baseras på 25 recensioner.

Therese
(4)
Tyckte det var matnyttigt och intressant. Tycker att det borde funnits plats för lite frågor första dagen. Det kändes som om många frågor som fanns i stunden vid aktuell föreläsning glömdes bort och det blev mkt specifika pat fall som togs upp under wok-shop tiderna. Mkt god mat och fika. Trevligt med mingel-tiden och att i alla fall vissa förel...
Visa mer
Linda
(3)
Innehållet i kursen var bra. Tyvärr inte så mycket nytt men fick förankrat att som vi jobbar är rätt och det känns bra. Kändes som det gått lite fort med programmet, stod fler datum och var felskrivet, stod sjukersättning istället för sjukersättning, kändes lite snabbt hoprafsat på en så pass dyr utbildning.
Christina
(1)
Bra kurs, mycket matnyttigt för mig som är ny inom HR området
Recensioner
Kursrecensioner
(3,9)
Baseras på 25 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 491 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Rehabiliteringens lagar - rättspraxis från Metodicum, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar