Visa utbildning.se som: Mobil

Personalekonomi

Metodicum
Kort om utbildningen
4 dagar
16 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-11-02 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

pengar i händerna

Räkna på hälsa: främjande, förebyggande och rehabiliterande

Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag och samhälle som påverkas av hälsa och hälsoförändringar. Dessutom lär du dig räkna på rehabiliteringsåtgärder, och förebyggande respektive hälsofrämjande åtgärder. Utifrån dessa kalkyler kan din organisation rationalisera sitt arbete och öka sin lönsamhet. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om personalekonomi med inriktning på hälsofrågor. Du behöver inte ha ekonomiutbildning för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen passar till exempel personalchefer, HR-specialister, företagshälsovård, rehabiliteringsansvariga, huvudskyddsombud m.fl.

Kursinnehåll

Ekonomi
Vad är ekonomi?
Vad är ekonomi i en organisation?
Hur förhåller sig ekonomi till pengar?
Till exakthet?
Till siffror?
Till redovisning och budget?

Personalekonomi
Vad är personalekonomi?
Vilka konsekvenser får ett personalekonomiskt perspektiv?
Varför är personalekonomi viktigt för att utveckla företag och organisationer?
Hur hör personalekonomi och ekonomi ihop?

Hälsa och arbetsmiljö
Vad ligger i begreppet hälsa?
Varför är det viktigt att skilja mellan främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder när man räknar personalekonomiskt?
Vad innebär det att ohälsan eller besvären är arbetsrelaterade?

Arbetstidsvärdering
Hur räknar man på intäkter av en anställd individ och intäkter av en befattning?
Vilka befattningar är intäktspåverkande och vilka är kostnadspåverkande?
Vad är skillnaden mellan självkostnad för en befattning och arbetskraftskostnad?
Vad är personalunderhållskostnad och personalkringkostnad?
Hur räknar man ut lönsamheten för olika befattningar?
Vad innebär det att vissa befattningar är direkt produktiva och andra indirekt produktiva?
Vad är bruttoförädlingskostnader och bruttoförädlingsintäkter?
Vilka tumregler finns för arbetstidsvärdering?

Nyckelfaktorn produktivitet
Hur kan man räkna på individens bidrag till verksamhetsresultatet?
Vad är produktivitet i befattningen?
Hur räknar man på lägre produktivitet och produktionsbortfall?

Intäkter och kostnader vid frånvaro
Vilka intäkter finns det vid frånvaro, och hur räknar man ut dem?
Vad blir kostnaden för frånvaro vid olika lösningar?
Utan åtgärd?
Med övertid, mertid eller fyllnadstid?
Genom ökad effektivitet, överutnyttjande eller köpta tjänster?
Är det lönsamt att ha viss överanställning?
När är det lönsamt med vikarie?
Vilka övriga kostnader finns vid frånvaro?
Vad blir skillnaden vid sjukfrånvaro jämfört med annan frånvaro?

Kostnader för återgång i arbete
Vilka kostnader tillkommer när en individ kommer tillbaka i arbete?
Hur blir det när personen rehabiliteras tillbaka till samma arbetsuppgifter jämfört med omplacering?

Rehabiliteringsekonomi
Vad är definitionen av rehabilitering?
Vad är ekonomisk rehabilitering?
Vilka kostnader är förknippade med en anställds funktionsnedsättning?
Vilka är företagets totala kostnader för en funktionsnedsättning?

Värdet av sen respektive tidig rehabilitering
Vilka är kostnaderna och intäkterna vid sen rehabilitering?
Är sen rehabilitering lönsamt?
Vilka är kostnaderna och intäkterna vid tidig rehabilitering?
Hur är lönsamheten vid tidig rehabilitering jämför med sen rehabilitering?
Jämfört med ingen rehabilitering?

Värdet av förebyggande åtgärder
Vilka är kostnaderna och intäkterna för förebyggande åtgärder?
När är sådana åtgärder lönsamma?

Värdet av hälsofrämjande åtgärder
Vilka kostnader och intäkter påverkas av hälsofrämjande åtgärder?
Under vilka omständigheter är sådana åtgärder lönsamma?

Företagets möjligheter till bättre ekonomi med hjälp av hälsoförbättrande åtgärder
Vilka kostnader och intäkter kan företaget påverka med hjälp av hälsoförbättrande åtgärder?
Vad är mest lönsamt?
Vilka värden kan företagshälsovård skapa för företaget?

Kostnader för offentliga sektorn vid funktionsnedsättningar
Vad innebär begreppet transfereringskostnader?
Vilka är kostnaderna för real resursförbrukning?

Kostnader för individen
Vilka är kostnaderna för individen?
Vilken roll spelar arbetslösheten för samhällets kostnader & intäkter vid rehabilitering?

Samhällsekonomiska lönsamheten av rehabilitering
Vilka kostnader och intäkter har samhället vid rehabilitering?
Hur ser lönsamheten ut?

Rehab pay-off
Hur kan man använda pay-off-metoden för att beräkna lönsamheten för rehabiliteringsinsatser?
Hur räknar man pay-off när sannolikheten att lyckas är lägre än 100%?

Samhällsekonomiska lönsamheten av förebyggande åtgärder
Vad tjänar samhället på minskad sjukskrivning och förtidspensionering?
Vilka kostnader för förbättrad arbetsmiljö och hälsa är rimliga?

Anställa för rehabilitering
Vilka motiv finns till att anställa en långtidssjukskriven?
Vilka kostnader finns när man anställer för rehabilitering?
Vilka är intäkterna?
Anställa för rehabilitering med träning i reell miljö

Ekonomisk rehabilitering
Vad innebär ekonomisk rehabilitering?
Hur ser pay-off ut?
Hur ser sambandet ut mellan ekonomisk rehabilitering och ohälsotal?

Regelsystem och rollfördelning
Vilka incitament har de olika intressenterna, arbetsgivare, arbetstagare, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket?
Vilket ansvar?
Vilka befogenheter?
Vilken kompetens och betalningsvilja?

Strategi för tillämpning av ekonomi inom hälsoprocessen
Vilka faktorer är viktiga för att kunna införa ekonomiska perspektiv på hälsofrågor i en organisation?
Hur kan man bevisa nyttan?
Hur kan man få alla berörda att vara delaktiga i processen?
Vilka system finns för uppföljning och utvärdering?
Vilka etiska ställningstaganden är viktiga?
Finns det motsättningar mellan ekonomi och etik och moral?

Upplägg

Föreläsning varvas med räkneexempel och övningsuppgifter. Eftersom utbildningen är upplagd som två plus två dagar med en hemuppgift mellan tillfällena, får du tid att smälta informationen. Du har möjlighet att komma till det andra tillfället med frågor och reflektioner.

Tid & plats

KonferensHuset, Drottninggatan 55, Stockholm. Lokalen ligger inom fem minuters gångväg från Centralstationen.

Investering

Priset är 16 900 exklusive moms.

I priset ingår lunch, fika och utbildningsmaterial.

Delkurs 1 är den 2-3 november och delkurs 2 den 30 november - 1 december 2020

Kursledare

Thomas AronssonThomas Aronsson, personalekonom, konsult och föreläsare.

Tillsammans med Claes Malmquist har han bl.a. skrivit böckerna "Rehabiliteringens Ekonomi", som är kurslitteratur på utbildningen och "Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov". Thomas har anlitats som konsult vid flera departementsutredningar och är upphovsman till Metodicum hälsobokslut.

Examen, diplom m.m.

DiplomDu får ett diplom som bevis på din nya kompetens.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Personalekonomi, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 5 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
5 av 5
Kursdeltagare
(5)
5 av 5
Kursdeltagare
(3)
Bra orientering i vilka kostnader som förknippas med personalen och hur man värderar olika insatser för rehab etc.

Metodicum

Metodicum

Vi tror att anställda som mår bra skapar framgångsrika verksamheter och att människor som arbetar i effektiva verksamheter mår bra. Vi tror på ett arbetsliv där det finns plats för alla. Sådana arbeten skapas av lönsamma företag. Därför hör allt...


Läs mer om Metodicum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Metodicum

Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Personalekonomi från Metodicum, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 5 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 363 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar