Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Metodicum
Kort om utbildningen
2 dagar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-04-09 09:00 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

olika kontorsmiljöer

Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Välkommen till en konferens om de arbetsmiljöfrågor som uppstår specifikt i aktivitetsbaserade kontor. Vi tittar närmare på de nya sätten att arbeta, och på förändringsprocessen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi tar del av aktuell forskning, exempel, erfarenheter och olika perspektiv.

Vi säljer inte konceptet aktivitetsbaserat eller ens delar av det! Både utmaningar och möjligheter tas upp med utgångspunkt i forskning.

Aktivitetsbaserat är just nu den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Hur fungerar dessa miljöer i praktiken? Främjar de samarbete, kreativitet och produktivitet? Hur används den moderna tekniken? Erbjuder dessa kontor goda arbetsmiljöer? För alla?

Målgrupp

Denna konferens passar er som vill ha underlag för att besluta om aktivitetsbaserat skulle vara bra i er verksamhet, men också er som planerar för eller är mitt i en förändringsresa mot aktivitetsbaserat. 

Kursinnehåll

Program första dagen, 9 april

från 8.30 Registrering och kaffe

09.00 Välkommen


9.10 Hur trivs och producerar människor i aktivitetsbaserade kontor om man frågor dem själva?
Genom sin standardiserade enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. Vad får aktivitetsbaserade kontor att fungera, och när fungerar det sämre? Finns det några belägg för vinster i produktivitet, kreativitet och samarbete? Och är det ett koncept som passar alla?

Peggie Rothe, Utvecklingsdirektör, Leesman index

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Vad vet vi om forskningen om aktivitetsbaserade kontor?
Institutet för stressmedicin har fått uppdrag att följa forskningen om aktivitetsbaserade kontor för att kunna ge råd i det pågående projektet Nya Regionens Hus inom Västra Götalandsregionen. Här får vi ta del av deras sammanställning av det aktuella forskningsläget. Tyngdpunkten ligger på kunskap som är viktig och nytig att ta med när man planerar nya kontorsmiljöer och får dem att fungera i praktiken.  

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare Institutet för stressmedicin.

11.20 Kort paus

11.30 Universell utformning av arbetsplatser
Den universellt utformade arbetsplatsen är från början inkluderande och behöver inte i efterhand anpssas eller specialutformas. Genom att ta avstamp i ytterlighetsbehoven, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Är universell utformning av arbetsplatser lösningen för att få ett hållbart arbetsliv, med arbetsplatser som fungerar oavsett ålder, funktionsvarianter, ohälsa, språkkunskaper, könstillhörighet? Kan vi skapa den goda, inkluderande arbetsmiljön genom att utgå från det normbrytande istället för det normala? vad vinner vi på det?

Dolores Kandelin Mogard, Akademiförbundet SSR, projektledare för Universellt utformade arbetsplatser

12.20 Gemensam lunch

13.20 Hur påverkar aktivitetsbaserat produktivitet och hälsa? - ett forskningsprojekt på Trafikverket
På trafikverket pågår en process med övergång till aktivitetsbaserade kontor inom flera verksamheter. De olika flyttprojekten har följts och utvärderas efter tid av forskare, med avseende på faktorer som produktivitet, koncentration, hälsa och trivsel. Här får vi ta del av både erfarenheter och forskningsresultat. Vad har Trafikverket lärt sig under vägen som tas med när förändringarna rullas ut i nya delar av verksamheten? Hur ser man till att få mesta möjliga nytta av förändringen? 

Helena Jahncke, forskare och docent inom arbetshälsovetenskap, har varit projektledare för forskningsprojektet på Trafikverket.

Bo Johansson, projektledare för lokalförändringarna på Trafikverket

14.20 Ledarskap och medarbetarskap i det gränslösa arbetet
Det aktivitetsbaserade arbetssättet kännetecknas framförallt av upplösning av traditionella gränser i tid och rum. Hur påverkar detta ledarskap och merarbetarskap? Hur kan chefen ta ansvar för anställda de sällan ser? Vilka utmaningar innebär det för den enskilde att kunna arbeta var som helst och när som helst?

Christine Mellner, fil.dr.forskare inom arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet.

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 Aktivitetsbaserade kontor - varför just nu?
Varje vecka hör vi talas om verksamheter som flyttat in i helt nya, och dessutom aktivitetsbaserade, lokaler. Några menar att det handlar om en trend. Andra undrar om vi behöver kontor över huvud taget. En del anser att det rör sig om behov av nya arbetssätt. Ett slags komplement till digitaliseringen. Olika perspektiv leder till olika svar. Men varför händer det här nu? Forskaren Mats Tyrstrup har under ett antal år, i nära samarbete med Vasakronan, undersökt aktivitetsbaserade kontorslösningar. Särskilt om förutsättningen för ledarskap och medarbetarskap. Och han har en mycket bestämd uppfattning om varför detta händer nu.

Mats Tyrstup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

16.30 Mingel med deltagare, föreläsare och utställare

Program andra dagen, 10 april

8.30 Välkommen tillbaka

8.35 Hur vet man vilka miljöer som behövs?
Här presenteras ON Arkitekters analysmetod för att få fram medarbetares behov i samband med ny- eller ombyggnation av kontor. Analysmetoden består av webenkät, workshop, programhandling samt programskiss, och syftar till att utifrån medarbetarnas aktiviteter skapa en miljö som ger optimala förutsättningar för att utföra arbetet på den specifika arbetsplatsen. 

Katarina Grånäs, arkitekt SAR/MAS, ON-arkitekter AB

9.30 Kaffe och smörgås

9.50 Lyckad förändringsprocess
Vad är det som händer med människor generellt i en förändringsprocess? Vad är det som händer specifikt när organisationen går över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Vad händer i relationer, i grupper, i organisationen? Vad är det som skapar motstånd? Hur kan vi skapa engagemang istället för oro?

Pia Ståhl, förändringsledare, IntentionSweden

11.00 Kort paus
11.10 Hur skapar man goda fysiska förutsättningar i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer? 

Vilka är möjligheterna/utmaningarna/fallgroparna när det gäller kontorsergonomi och de nya arbetssätten? Hur kan man arbeta med de olika ljudmiljöerna och varför är det viktigt? Hur påverkar belysningen medarbetarnas trivsel, hälsa och prestationer? Hur planerar vi för ett personorienterat ljus? 

Jan-Erik Ståhl, ergonom Ergomore

Kjell Wallin, ljusrådgivare, Fagerhult belysning

12.20 Gemensam lunch

13.20-15:00 Frågestationer
Från 14.30 står fikabuffén framdukad

15:00 Slut

Tid & plats

9-10 april, Stockholm, Venue 81 på Drottninggatan 81

Investering

Priset för två dagars konferens är 7 900 kr exklusive moms. Vill du enbart delta i den ena av dagarna är priset 4 900 kr.

I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Kursledare

Pia Ståhl, Förändringsledare och ledarutvecklare, Skandinaviska ledarutvecklarnaPia Ståhl

Pia arbetar med förändringsprocesser både som ledare, coach och utbildare. 

Peggie Rothe, utvecklingsdirektör, Leesman indexPeggie Rothe

Geonom sin standardiserade enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. 

Ann-Marie Hultberg, utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin i Göteborg

Ann-Marie har lett arbetet med att sammanställa aktuell forskning om aktivitetsbaserade kontor ur ett arbetsmiljöperspektiv, i syfte att kunna ge råd om nya kontorsmiljöer. 

Jan-Erik Ståhl, ergonom, ErgomoreJan-Erik Ståhl

Jan-Erik är ergonom, arbetsmiljökonsult och utbildare, med stor erfarenhet av kontorsergonomi.

Helena Jahncke, forskare och docent inom arbetshälsovetenskap
Helena Jahncke

Helena har varit forskningsledare för det forskningsprojekt som har följt Trafikverkets införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Hon föreläser tillsammans med Bo Johansson, projektledare vid Trafikverket.

Christine Mellner, Fil.dr.forskare inom arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet.

Christine forskar bland annat annat om gränslöst arbete och medverkade i forskarantologin Gränslöst arbete som nyligen publicerades av Arbetsmiljöverket

Mats Tyrstrup, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

Mats har under flera år forskat om aktivitetsbaserade kontorslösningar i samarbete med Vasakronan. Han är speciellt intresserad av dessa kontor som förutsättning för ledarskap och medarbetarskap. 

Kjell Wallin, Ljusrådgivare, Fagerhult belysning

Kjell har stor erfarenhet av att ge råd utifrån forskning och ta fram anpassade belysningslösningar för olika miljöer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Metodicum

Metodicum

Metodicum

Tror du som vi, att det är lönsamt för organisationer och företag att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig! Vi har sålt verktyg och utbildningar för ett hälsosamt och effektivt arbetsliv i över 20 år....


Läs mer om Metodicum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Metodicum

Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 323 recensioner
Alla recensioner för arrangören