Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Metodicum
Kort om utbildningen
3 dagar
15 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-19 10:00 - Göteborg
Göteborg, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Göteborg
2019-11-19 10:00  
15 900 SEK
Stockholm
2020-05-11  
15 900 SEK

Kursbeskrivning

utmattad man

Bli trygg i din roll genom hela rehabiliteringsprocessen!

Lär dig allt du behöver för att hantera rehabiliteringsärenden medmänskligt och professionellt, arbetsrättsligt korrekt och ekonomiskt effektivt. Den här tredagarsutbildningen tar ett helhetsgrepp om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den tar upp allt från praktiska frågor som blankettstöd till övergripande frågor som arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är chef med personalansvar men även till dig som är personal-/ rehabhandläggare, rehabiliteringskoordinator, facklig företrädare eller arbetar inom företagshälsovården. Alla som vill hantera rehabiliteringsprocessen snabbt och korrekt.

Kursinnehåll

Program första dagen

09.30 Samling med kaffe och smörgås

10.00 Introduktion
Presentation Deltagarnas förväntningar

11.15 Den svenska sjukförsäkringen

12.00 Lunch

13.00 Hälsofrämjande åtgärder
Arbetsmiljölagen med föreskrifter
 Roller och ansvar:
– Arbetsgivaren
– Medarbetaren
– Skyddsombudet
– Facket
– Företagshälsovården

Hur fångar vi tidiga signaler
Vem kan agera
Våga agera
Dokumentera
Fokus på frånvaro
Tillbudsrapportering

Lagen om sjuklön
Fokus på arbetsförmåga
Deltidssjukskrivning
Tillfälligt andra arbetsuppgifter
Högkostnadsskydd
Hur skapa dialog med medarbetaren
En policy och ett förhållningssätt

Rätten till sjukpenning
Försäkringskassans roll och fokus på arbetsförmåga
Deltidssjukskrivning
Vilken ersättning får den försäkrade?
Kontakt med Försäkringskassan
Stöd till sjukskrivande läkare
Arbetsgivarens roll

15.30 Kaffe

16.00 Erfarenhetsutbyte
Sjukanmälan och sjuklön: Vilka rutiner, policyer och riktlinjer har vi?

17.30 Dagen avslutas

Andra dagen

08.30 Rehabiliteringens ekonomi
Hur funktionsnedsättningar påverkar verksamhetsresultat och budget

Kostnader för ett rehabiliteringsfall
Lägre produktivitet
Sjukfrånvaro
Rehabiliteringsåtgärder
Personalomsättning
Sjukdomsfall
Olycksfall
Samverkansprojekt

10.00 Kaffe

10.30 Rehabiliteringens ekonomi forts.
Lönsamhet vid rehabilitering
Sen rehabilitering
Tidig rehabilitering
Mycket tidig rehabilitering
Förebyggande insatser
Slutdiskussion

12.00 Lunch

13.00 Rehabilitering
Definitioner
Rehabiliteringskedjan
Roller och ansvar
Plan för återgång i arbete
Ersättningsformer
Exempel på rehabiliteringsåtgärder
Vem finansierar Samverkan
 – Internt
 – Externt

14.30 Kaffe

15.00 Grupparbete om Rehabiliteringsfall 1

15.45 Diskussion i storgrupp

16.30 Avslut av sjukfall och arbetsrättsliga aspekter

18.00 Dagen avslutas med en måltid och trevlig samvaro

Tredje dagen

08.30 Grupparbete om Rehabiliteringsfall 2

 09.15 Diskussion i storgrupp

10.00 Kaffe

10.30 Erfarenhetsutbyte
Diskussion om egna anonyma fall som deltagarna har med sig, alternativt gruppdiskussion om Rehabiliteringsfall 3.

12.00 Lunch

13.00 Reflexioner om några AD-domar

14.00 Avslutande frågestund

14.30 Avslutning med kaffe

Tid & plats

Scandic Backadal, Göteborg den 19-21 november 2019

KonferensHuset, Stockholm den 12-14 maj 2020

Investering

Priset är 15 900 kr, exklusive moms.

I priset ingår kursmaterial, lunch och fika alla dagar samt en middag.

Kursledare

Jan-Åke BrorssonJan-Åke Brorsson, rådgivare i rehabiliteringsfrågor

Jan-Åke har en bakgrund från Försäkringskassan och var huvudsekreterare för Sjuk- och arbetsskadekommittén i mitten av nittiotalet. Han övergick sedan till att vara direktör för dåvarande Försäkringskasseförbundet. Sedan mitten av nittiotalet utbildar han i rehabiliteringsfrågor och är moderator på Metodicums konferenser i ämnet.

Thomas AronssonThomas Aronsson, personalekonom

Thomas är personalekonom, konsult och uppskattad föreläsare. Tillsammans med Claes Malmquist har han bl.a. skrivit böckerna ”Rehabiliteringens Ekonomi” och ”Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov”. Han har anlitats som konsult vid flera departementsutredningar och är upphovsman till Metodicum hälsobokslut.

Berit BäckströmBerit Bäckström, arbetsmiljökonsult och företagssköterska

Berit har varit ordförande i företagssköterskornas riksförening samt utbildare och rådgivare med mångårig erfarenhet av utbildning för arbetsledare i rehabiliteringsprocessen.

Examen, diplom m.m.

DiplomDu får ett diplom som ett bevis på din nya kompetens.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Camilla
(4)
Det hade varit ännu mer intressant om kursledaren fångat upp frågorna som kom under utbildningens gång direkt och diskuterat vidare på detta. Nu kändes det som om ledaren ville gå efter ett bestämt mönster och när vi tänkte utanför detta blev det inte möjlighet att vara flexibel i sitt ledarskap. Tror att ledaren ändå hade fått med alla sina pun...
Visa mer
Inger
(4)
Lottie
(5)

Metodicum

Metodicum

Vi tror att anställda som mår bra skapar framgångsrika verksamheter och att människor som arbetar i effektiva verksamheter mår bra. Vi tror på ett arbetsliv där det finns plats för alla. Sådana arbeten skapas av lönsamma företag. Därför hör allt...


Läs mer om Metodicum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Metodicum

Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors

 Visa telefonnummer

Recensioner
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 347 recensioner.
Alla recensioner för arrangören