Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Certifiering AFS 2017:3

Marklund Solutions AB
Kort om utbildningen
12 månader
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Startar löpane - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Kursen Certet är en speciellt framtagen kurs om användning och kontroll av trycksatta anordningar som tillför all nödvändig kunskap inför certifieringen enligt föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3, oavsett vilken kategori (1-4) du tillhör. I kursen finns:

- Inspelade föreläsningar på film
- Självstudietexter
- Illustrationer
- Kontrollfrågor
- Övningsprov

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som övervakar pannor i kategori 1-4, och som ska göra certifieringen enligt föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Utbildningen inför certifiering enligt AFS 2017:3 utgår från de 13 områden som beskrivs i AFS 2017:3. Inom varje område finns ett övningsprov som slumpar fram frågor inom det aktuella området. Det gör att du med fördel kan (bör) göra övningsproven flera gånger för maximal kunskapsinhämtning.

Du får lära dig:

Tillsyn och övervakning

 • Kraven för pannor och övervakning
 • Värmebärarens roll i anläggningen
  •  Tryck
  • ISO-standardenheter
  • Termodynamik
  • Tabeller och diagram
  • Hetoljeanläggningar
  • Fasövergångar
 • Pannans huvudkomponenter och dess risker
  • Pannans komponenter
  • Anläggningstyper
  • Värmeupptagning
  • Panntyper inom förbränning
  • Rökgasrening
  • Förvärmning av matarvatten
 • Risker med eldning av bränslen
  • Risker med biobränslen
  • Förbränning i FB-panna
  • Bränsletyp
   • Avfall
   • Fasta biobränslen
   • Olja
   • Gas
  • Förbränning i rosterpannor
 • Reglering och övervakning
  • Reglerteknikens grunder
  • Introduktion till säkerhet och skydd

Video

Kursledare

Teamet Mats, Christian, Maria och Stefan

Examen, diplom m.m.

Till vår användare av Certet-Online hjälper vi gärna till att boka certifieringsprov med P&L Nordic.

Om P&L:s certifieringsprov

 • Certifieringsprovet genomförs digitalt med kryssfrågor.
 • Under provet får man ha tillgång till AFS 2017:3 som lånas ut vid provtillfället.
 • Giltig legitimation ska tas med vid provtillfället.
 • Resultatet av provet återkopplas senast tre (3) veckor efter provet.
 • Vid ej godkänt resultat kan omprov göras efter fyra (4) veckor.
 • Personer med läs- och skrivsvårigheter kan få anpassade åtgärder, men det måste anmälas i god tid innan provtillfället.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifiering AFS 2017:3, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Marklund Solutions AB

Marklund Solutions AB

Marklund Solutions AB är ett konsultföretag som framförallt arbetar med teknik-, företags- och marknadsutveckling för företag med energiproduktion i form av förbränning. Vi är specialister på allt från komplexa energisystem, förbränning, handelssystem och miljölagstiftning till datahantering, rapportering och utvärdering. Våra...


Läs mer om Marklund Solutions AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Marklund Solutions AB

Stansargränd 2
721 30 Västerås

 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar