Inga recensioner än

Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Längd
7,5 hp
Pris
18 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
30 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-06-09
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
7,5 hp
Pris
18 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
30 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-06-09
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Våld i nära relationer är ett mångfasetterat och allvarligt samhällsproblem. Våld i nära relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts.

Socialtjänsten ska möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser. Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen.

Kursen behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer;
- våldsutsatta vuxna
- barn som upplever våld i nära relation
- våldsutövare

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

30 augusti, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm
  • Sista ansökan: 2023-06-09

Målgrupp

Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Kursinnehåll

Kursen belyser teori och aktuell forskning samt hur teorier och lagstiftning kan omsättas till praktiskt socialt arbete. Den lyfter fram exempel på olika metoder som kan användas i utredningsarbete med personer som utsatts för våld i nära relation, personer som utsatt andra för våld i nära relation samt barn som upplevt våld i nära relation.

Instrument för screening, utredning och riskbedömning diskuteras, prövas och värderas. En viktig del i kursen utgörs av en strävan mot att omsätta teori, forskning och föreskrifter i konkret utredningsarbete samt att diskutera hur aktuell kunskap kan integreras i den egna verksamheten.

I kursen behandlas också särskild sårbarhet hos våldsutsatta, samt konsekvenser för de professionella i deras arbete med våld i nära relationer.

Tid & plats

Kursen ges under åtta kursdagar, två sammanhängande dagar åt gången, underhöstterminen 2023.

30-31 augusti
26-27 september
4-5 oktober
8-9 november

Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm.

Examen, diplom m.m.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända examinationsuppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm

Marie Cederschiöld högskola

Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights