Inga recensioner än

Risk och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn: föräldrar som utövar våld - iRiSk

Längd
7,5 hp
Pris
15 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-06-09
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
7,5 hp
Pris
15 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-06-09
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

När det finns misstanke om att ett barn har utsatts för våld eller upplevt våld mot en förälder har socialtjänsten skyldighet att utreda barnets behov av stöd och att bedöma risken för ytterligare våld. Metodstödet iRiSk (insatser och Risk-/Skyddsbedömningar för våldsutsatta barn) syftar till att öka kvaliteten i de barnutredningar där barnet eller en omsorgsperson har utsatts för våld i en nära relation. Målet är att metodstödet ska ge ett bättre underlag för att bedöma graden av risk och valet av lämpliga insatser i form av skydd, stöd och behandling.

Högskolan ger en kurs utifrån metodstödet iRiSk. Kursen ger dig som arbetar med barnutredningar generell kunskap om risk- och skyddsfaktorer för våldsutsatta barn i förhållande till föräldrars utövande av våld, samt kunskap om hur iRiSk kan användas i bedömningar av risker och insatsbehov. Du får också öva dig i att använda metodstödet iRiSk, specifikt intervjuer med våldsutövande föräldrar, för att kartlägga barns våldsutsatthet och göra bedömningar av omsorgsförmåga.

En påbyggnad på kursen som fokuserar på utredning och bedömning med hjälp av barnintervjuer och intervjuer med våldsutsatta föräldrar planeras till våren 2023.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

25 augusti, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm
  • Sista ansökan: 2023-06-09

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som barnutredare inom socialtjänsten. Då kursen delvis bygger på att deltagarna kan pröva metoden i sitt arbete är det viktigt att du parallellt med kursen har möjlighet att genomföra utredande samtal med barn och föräldrar.

Kursinnehåll

Kursen har som syfte att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap om risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn, med fokus på hur metodstödet iRiSk kan användas i den egna yrkespraktiken. Kursen är indelad i följande teman, som på olika sätt behandlas under kurstillfällena:

• Kunskaps- och praktikområdet riskbedömning med våldsutövande föräldrar
• Våld och omsorgsförmåga
• Våld och omsorgspersoners reflekterande förmåga
• Riskbedömningar i barnavårdsärenden enligt iRiSk-modellen
• Utredande intervjuer med våldsutövande föräldrar
• Analys av risk- och skyddsfaktorer
• Bedömning av risk respektive lämpliga insatser för att reducera risk

Examen, diplom m.m.

Examinationen sker i form av obligatorisk närvaro vid seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg sätts enligt Högskoleförordningen (SFS 2006: 1053).

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Risk och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn: föräldrar som utövar våld - iRiSk, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm

Marie Cederschiöld högskola

Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights