Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning, i Stockholm (+1 orter)
Längd
4 terminer
Pris
15 200 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse med kund (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Uppdragsutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
4 terminer
Pris
15 200 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Enligt överenskommelse med kund (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Uppdragsutbildning, Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

Att vara arbetsledare inom äldreomsorg är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet. Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten.

Den tidigare regeringssatsningen med en nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorg avslutas i och med hösten 2015. Högskolan erbjuder fortsatt en uppdragsutbildning som innehåller de kunskapsområden som ingick i den utbildning som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Vår 2024

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm

Enligt överenskommelse med kund

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare inom äldreomsorgen, men även ledare inom övrig vård och omsorg är välkomna.

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs i fyra delkurser om vardera 7,5 hp, en delkurs per termin.

Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre (Vt 2024)
Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Bemötandets betydelse, etiska teorier och metoder.

Delkurs 2 - Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd (Ht 2024)
Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

Delkurs 3 - Ledarskap, medarbetare och organisation (Vt 2025)
Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap, organisationsteorier och organisationsutveckling, ledarstil, ledarfilosofi, konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

Delkurs 4 - Uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik (Ht 2025)
Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? Evidensbaserad praktik och verksamhetsuppföljning.

Upplägg

Utbildningen är webbaserad och ges delvis på distans. Varje delkurs innehåller tre lärarledda fysiska sammankomster och fem kurstillfällen via internetbaserad plattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på högskolans lärplattform. De olika momenten i kursen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.

Tid & plats

Utbildningen pågår under två år och har tre gemensamma fysiska träffar per termin.

Nästa kursstart planeras till våren 2024

Kursen hålls i högskolans lokaler på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm

Marie Cederschiöld högskola

(tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights