Inga recensioner än

Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling

Längd
1 termin
Pris
18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 september, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-06-09
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
1 termin
Pris
18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 september, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-06-09
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Hur ska vi kunna fokusera salutogent arbete med en uråldrig hjärna som främst letar efter problem? Vad är lagom ovanligt ledarskap? Hur kan kreativitet, rörelse och reflektion vara till hjälp i individers och gruppers lärande och utveckling? Vad underlättar en professionell hållning i ledarrollen? Hur håller vi nyfikenheten vid liv? Kan kreativa metoder fungera proaktivt i gruppers konfliktfas? Det är några teman som presenteras och diskuteras i den här utbildningen om Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling.

Kreativa metoder inkluderar och utmanar och är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Vare sig du har gruppen eller individen i fokus skapar kreativa metoder vägar till utveckling som är både lustfylld och utmanande. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, evidensbaserad teori för grupputveckling samt teori om compassion och hjärnans tre motivationssystem kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Kreativa metoder är användbart i en bred yrkesutövning. Uppdragsutbildningen ges med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp- och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursansvariga är Katrin Byréus, Lotta Geisler och Natasja Andersson Elmtoft.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

7 september, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm
  • Sista ansökan: 2023-06-09

Målgrupp

Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Kursinnehåll

Kursen har ett tematiserat upplägg som bygger på hur man utifrån olika perspektiv kan arbeta med kreativa metoder i en miljö för lärande och utveckling. Kreativa, visuella metoder, salutogent tänkande och reflektion är kursens bärande element som utforskas utifrån perspektiv på ledarskap, handledning, grupputveckling och individers utveckling.

Kursen belyser också aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen.

Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, tejping, m.m. och ger också möjlighet att utforska och utveckla ditt eget ledarskap.

Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Tid & plats

Kursen ges med åtta gemensamma träffar under en termin.

Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Södermalm, Stockholm.

Investering

ca 18 300 kr (exkl. moms).
Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Examen, diplom m.m.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier, genomförda skriftliga reflektionsuppgifter samt godkänd individuell examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm

Marie Cederschiöld högskola

Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights