Inga recensioner än

Det biblioterapeutiska arbetssättet

Längd
7,5 hp
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-15
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
7,5 hp
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-15
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande? På liknade sätt som terapier kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykiatri, skola, biblioteksväsende, diakoni och äldreomsorg.

Biblioterapeutiska metoder används även i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även psykoedukativt och för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden arbetar man i många länder med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

3 oktober, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Sista ansökan: 2023-09-15

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg, diakoner, lärare, cirkelledare, psykologer och terapeuter. Även andra sökande med adekvat utbildning är välkomna att söka utbildningen.

Kursinnehåll

I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund,
• lästerapi med praktiska övningar,
• skrivterapi med praktiska övningar,
• att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper.

Upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Tid & plats

Kursen ges med åtta kurstillfällen under en termin.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).

Examen, diplom m.m.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier, inlämnade hemuppgifter samt godkänd individuell skriftlig hemtentamen. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Det biblioterapeutiska arbetssättet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm

Marie Cederschiöld högskola

Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights