Att upptäcka och stödja suicidnära personer

Längd
1 termin
Pris
18 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Våren 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
1 termin
Pris
18 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Våren 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Som människor drabbas vi av utmaningar som kan göra livet svårt att leva. Sjukdomar, förluster och psykosociala svårigheter kan ibland upplevas övermäktiga. Lidande som kombineras med hopplöshet leder ofta dödönskan och suicidtankar. För vissa individer övergår finns tankarna i en suicidalprocess med suicidplaner och suicidförsök som följd. Det finns också personer som tar sitt liv i desperation – inte för att de söker döden utan för att undkomma plågor som upplevs outhärdliga.

När en person befinner sig i en suicidal kris kan stödet från andra människor bli livsavgörande. Varje år försöker tiotusentals personer att ta sitt liv och omkring 1500 personer tar sitt liv varje år. Av dessa personer har en stor andel varit i kontakt med hälso- och sjukvård och social omsorg i nära anslutning till att de tog sitt liv. Detta innebär en möjlighet att fånga upp och erbjuda ovärderligt stöd för den suicidnära personen men också för närstående och efterlevande vars liv också kraftigt påverkas.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Våren 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Målgrupp

Personal som möter suicidnära personer exempelvis inom hälso- och sjukvård, primärvård, elevhälsa, social omsorg, rättspsykiatrisk vård och kriminalvård såsom sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socionomer, sjukhuskuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykoterapeuter, psykologer och annan behandlingspersonal. Utbildningen kan också vara av intresse för präster och poliser som arbetar nära personer som befinner sig i kris.

Kursinnehåll

• Olika perspektiv på suicid och suicidprevention
• Centrala begrepp inom suicidprevention och krisstöd
• Bemötande och vårdrelationens betydelse
• Samtal med suicidnära personer
• Suicidriskbedömning och vårdplanering
• Risk- och skyddsfaktorer
• Risksituationer och krisplanearbete
• Kommunikation och samverkan
• Relevanta författningar, lagstiftning och kunskapsstöd
• Stöd till personal, närstående och efterlevande

Upplägg

Kursen är webbaserad och ges via lärplattformen Itslearning och videokommunikationstjänsten Zoom. Det kommer vara tre schemalagda digitala kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter av att möta och arbeta med suicidnära personer. Som stöd för studierna används studieuppgifter som innehåller inspelade föreläsningar, interaktiva övningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Tid & plats

Kursstarten hösten 2023 är fulltecknad, men vi planerar en ny kursstart till våren 2024.
Anmäl ditt intresse för kursen och få information när anmälan öppnar.

Kursledare

Pernilla Omerov är specialistsjuksköterska psykiatrisk vård och medicine doktor med fokus på suicidprevention och postvention. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med forskning, utbildning och vårdutveckling med fokus på suicidprevention i olika kontext på grund- och avancerad nivå. Hon har exempelvis kurser för vård- och behandlingspersonal inom psykiatrisk vård och beroendevård. Hon arbetar även med utbildningsinsatser riktade mot anställda inom kommun, social omsorg, kriminalvård och Svenska kyrkan jourverksamhet och insitutionssjälavård.

Examen, diplom m.m.

Examinationen baseras på lärandemål och examineras fortlöpande genom studieuppgifter som utförs individuell och genom arbete i grupp. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på studieuppgifter och aktiv närvaro vid samtliga seminarier. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Att upptäcka och stödja suicidnära personer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm

Marie Cederschiöld högskola

(tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från...

Läs mer om Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights