Visa utbildning.se som: Mobil

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp) - Lärarlyftet

Lunds universitet
Kort om utbildningen
2 terminer
Nästa tillfälle: augusti 2021 - Distans
Sista ansökan: Anmälan görs via antagning.se Vi tar även emot sena anmälningar.
Uppdragsutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Denna kurs från Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, vid Lunds universitet erbjuds dig som undervisar i svenska som andraspråk i svenska för invandrare utan att vara ämnesbehörig.  Man kan även läsa kursen utan syftet att kursen ska leda till behörighet - då gäller andra behörighetskrav. Se nedan under rubriken målgrupp.​

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng svenska som andraspråk.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverket.

KURSENS INNEHÅLL

Med utgångspunkt i andraspråksforskning och didaktiska perspektiv på språkinlärning ges kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska för vuxna invandrare, såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning för vuxna inlärare, utvecklingen av litteracitet i ett andraspråk - inklusive läs- och skrivsvårigheter - liksom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga delkurser har en tydlig koppling mellan teori och praktik där de studerande ges goda möjligheter att förankra sina nyvunna teoretiska kunskaper i den egna undervisningen. Detta möjliggörs bland annat genom en kursstruktur där de studerande i gruppsamtal via nätet kan diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån både givna exempel och egna erfarenheter från undervisningen i svenska för vuxna invandrare. Kursinnehållet bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra de studerande till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv.

Kursen är uppdelad i sex delkurser:

Delkurs 1, (4 hp) Introduktion till kommunal undervisning i svenska för invandrare.

Delkurs 2, (6 hp) Svenska språket i ett typologiskt perspektiv.

Delkurs 3, (5 hp) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Delkurs 4, (6 hp) . Vuxna inlärares andraspråksutveckling.

Delkurs 5, (4 hp) Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv.

Delkurs 6, (5 hp) Litteracitet och bedömning.

UNDERVISNINGSFORM OCH EXAMINATION

Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. De olika delkurserna examineras genom skriftlig hemtentamen samt genom muntliga och skriftliga uppgifter inom ramen för undervisningen. 

VALIDERING

Du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen på kursen.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng svenska som andraspråk.

Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett - som finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

För mer information hänvisar vi till Skolverket.

Kontakt

Frågor om kursinnehåll:
Lena Larsson, Språk- och litteraturcentrum
lena.larsson[at]nordlund.lu.se

Studievägledning:
Åsa Wikström, studievägledare
046-222 86 99
asa.wikstrom[at]nordlund.lu.se

Frågor om behörighet och urval:
UHR Antagningsservice
0771-550720

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation:
Skolverkets upplysningstjänst
08-527 332 00
upplysningstjänsten[at]skolverket.se

Övriga frågor:
Lund University Commissioned Edcuation
lararlyftet[at]education.lu.se

Anmälan

Anmälan görs via antagning.se senast 15 april 2021. Vi tar även emot sena anmälningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp) - Lärarlyftet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Scheeletorget 1, Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp) - Lärarlyftet!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp) - Lärarlyftet från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter: